Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorZengin, Nazmi
dc.contributor.authorÖzpınar, Ayşe
dc.date.accessioned2020-10-23T07:18:16Z
dc.date.available2020-10-23T07:18:16Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011
dc.identifier.citationÖzpınar, A. (2011). Pediatrik olgularda el otorefraktometresinin (plusoptix a09) kırma kusurlarının belirlenmesindeki yeri ve güvenilirliği. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4293
dc.description.abstractPediatrik olgularda el otorefraktometresinin (Plusoptix A09®) kırma kusurlarının belirlenmesindeki yeri ve güvenilirliğini saptamakGereç ve Yöntem: Çalışmaya kırma kusuru ve şaşılık dışında ek göz hastalığı olmayan 91 çocuğun 182 gözü, olguların dosyaları retrospektif olarak incelenerek dahil edildi. Kırma kusuru hem fotorefraktör (Plusoptix A09®) hem de otorefraktometre (Topcon KR8100®) ile sikloplejisiz ve sikloplejili ölçüldü. Her iki cihazla elde edilen sferik, silindirik güç, silindirik aks ve sferik ekivalan değerleri istatistiksel olarak karşılaştırıldı.Bulgular: Olguların ortalama yaşı 5.5 ± 2.63 (6 ay-10 yıl) yıl idi. Siklopleji öncesi sferik ve silindirik güç ortanca değeri fotorefraktör ile +1.42 D ve -0.83 D, OR ile +0.71 D ve -0.75 D idi. Siklopleji sonrası sferik ve silindirik güç ortanca değeri fotorefraktör ile +1.83 D ve -0.79 D, OR ile +1.08 D ve -0.67 D idi. Siklopleji öncesi ve sonrası her iki cihaz ile sferik ve silindirik güçler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunurken (P<0.05) silindirik akslarda belirgin fark yoktu.Sonuç: Siklopleji öncesi fotorefraktörde cihaza bağlı akomodasyon refleksi daha az görülürken otorefraktometre yakın mesafeden ölçüm yaptığı için ölçümlerinde miyopiye kayma daha fazla görüldü. Siklopleji sonrası OR değerlerinin sikloplejisiz fotorektör değerlerinden daha hipermetropik olduğu görüldü. Bu bulgularla pediatrik olgularda akomodasyon nedeniyle sikloplejisiz fotorefraktör ölçümleri yüksek hipermetropiyi saptamada yetersiz kalabilir. Ancak 1 m mesafeden damlasız binoküler ve kısa sürede ölçüm alabilmesi nedeniyle toplumda göz taramalarında tercih edilebilir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to confirm the clinical use and reliability of hand-held autoreftactometer (Plusoptix A098®) for the measurement of refractive errors in pediatric subjects.Material and Method: One hundred eighty two eyes of 91 children who did not have ocular pathology apart from refractive error and strabismus were included in the study by retrospectively analyzing the patient records. The refractive errors were measured with and without cycloplegia by using photorefractor (Plusoptix A09®) and autorefractometer (Topcon KR8100®). The measurements of spherical and cylindrical power, cylindrical axis and spherical equivalant obtained by the two devices were statistically compared.Results: Mean age of patients was 5.5 ± 2.6 years (range 6 month-10 years). Mean spheric power (SP) and cylindric power (CP) before cycloplegia were +1.42 D and -0.83 D with photorefractor, +0.71 D and -0.75 D with autorefractometer. Mean SP and CP after cycloplegia were +1.83 D and -0.79 D with photorefractor, +1.08 D and -0.67 D with autorefractometer. The differences in SP and CP measured by the two devices before and after cycloplegia were found statistically significant (P<0.05), however there was no significant difference in cylindric axis.Conclusions: While accomodation reflex caused by the device was less common with photorefractor before cycloplegia, because of its close-range measurements, myopic shift was most seen with autorefractometer. Autorefractometer measurements with cycloplegia were more hypermetropic than photorefractor measurements without cycloplegia. With these findings, photorefractor may be inadequate for identification of high hypermetropia in pediatric cases because of accomodation. However it may be preferred for screening because it provides binocular measurements from 1 m distance without eye drops in a short period.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAkomodasyonen_US
dc.subjectFotorefraktören_US
dc.subjectRefraksiyon kusurlarıen_US
dc.titlePediatrik olgularda el otorefraktometresinin (plusoptix a09) kırma kusurlarının belirlenmesindeki yeri ve güvenilirliğien_US
dc.title.alternativeClinical use and reliability of hand-held autorefractometer (plusoptix a09) for the measurement of refractive errors in pediatric subjectsen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri, Göz Hastalıkları Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record