Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorPeker, Selçuk
dc.contributor.authorÖztürk, Dilek
dc.date.accessioned2020-10-23T11:03:37Z
dc.date.available2020-10-23T11:03:37Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-08-19
dc.identifier.citationÖztürk, D. (2019). Ereğli (Zonguldak) ilçesinde geçiş dönemleri (Doğum, evlenme, ölüm). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4322
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractHalk kültürünün bir parçası olarak bilinen gelenekler, insan hayatında önemli bir yere sahiptir. Geçiş dönemleri üzerine yapılan âdetler de kültürümüzün bir parçası hâline gelmiş, bizi biz yapan değerlerdir. Bu tezde temel geçiş dönemleri olan doğum, evlenme ve ölüm âdetleri üzerine Ereğli (Zonguldak) yöresindeki uygulamalara yer verilmiştir. Bu doğrultuda söz konusu yörenin bazı köy ve mahallelerinde alan araştırması yapılarak doğum, evlenme ve ölüm üzerine eski ve günümüz âdetleri gün yüzüne çıkarılmaya çalışılmıştır. Böylece geçiş dönemleriyle ilgili geçmişten günümüze yapılan âdetler karşılaştırılmış, eski âdetlerden hangilerinin devam ettirildiği, hangilerinin yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda söz konusu geleneklerin unutulmasının önüne geçilmesi ve gelecek nesillere taşınması amaçlanmıştır. Kaynak şahıslardan mülâkat sırasında alınan derlemeler, başka araştırıcıların da kullanabilmesi amacıyla metin olarak verilmiştir. Çalışmanın sonunda çalışmayla ilgili tespit edilen sonuçlar değerlendirilmiş, yörede yapılan saha araştırmasındaki kaynak şahısların fotoğraflarına ve çalışmayla ilgili faydalanılan kaynaklara yer verilmiştir.en_US
dc.description.abstractTransitions, known as part of folk culture, have an important place in human life. The customs made on the transition periods have become a part of our culture and are the values that make us who we are. In this thesis, the applications in the region of Ereğli (Zonguldak) on birth, marriage and death periods, which are the main transition periods, are given. In this direction, some villages and neighborhoods of the region in question by doing field research on birth, marriage and death on the old and present-day customs were tried to be brought to light. Thus, the customs of the transition periods from the past to the present were compared and it was found out which of the old customs were maintained and which ones were not. In this direction, it is aimed to prevent the forgetting of these traditions and to move them to future generations. Compilations taken from the source during the interview are given as text so that other researchers can use them us well. At the end of the study, the results of the study were evaluated and the photographs of the source persons in the field survey and the resources used in the study were given.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZonguldaken_US
dc.subjectEreğlien_US
dc.subjectgeçiş dönemlerien_US
dc.subjectdoğumen_US
dc.subjectevlenmeen_US
dc.subjectölümen_US
dc.subjecttransition periodsen_US
dc.subjectbirthen_US
dc.subjectmarriageen_US
dc.subjectdeathen_US
dc.titleEreğli (Zonguldak) ilçesinde geçiş dönemleri (Doğum, evlenme, ölüm)en_US
dc.title.alternativeTransition periods in Ereğli (Zonguldak) district (Birth, marriage, death)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 0000-0003-4841-3640en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record