Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAtçeken, İsmail Hakkı
dc.contributor.authorHelvacıoğlu, Rukiye
dc.date.accessioned2020-10-23T14:05:48Z
dc.date.available2020-10-23T14:05:48Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-19
dc.identifier.citationHelvacıoğlu, R. (2019). Endülüs'te asabiyet (711-929). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4362
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractAsabiyet olgusu, Arap toplumunun siyasî, sosyal ve kültürel hayatını etkileyen bir unsurdur. Cahiliye döneminden itibaren de Arap kabîlelerinin birbirleriyle olan münasebetlerinde asabiyet olgusunun önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Emevîler döneminde fethedilen Endülüs'e ise fetihle birlikte pek çok Arap ve Berberînin girmesi, asabiyetin Endülüs'e de sirayet etmesine sebep olmuştur. Endülüs, önce Emevîler'e bağlı bir valilik olarak (711-756), Emevîler'in yıkılmasının ardından da bağımsız bir emîrlik olarak (756-929) yönetilmiştir. Endülüs'te Valiler ve Emîrlik dönemi boyunca, Kaysîler ile Yemenîler ve Araplar ile Berberîler arasında asabiyet mücadeleleri meydana gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, Endülüs'te Halifelik dönemine kadar geçen sürede Müslümanların kendi aralarında yaşadıkları asabiyet mücadelelerini ortaya koymaktır.en_US
dc.description.abstractThe asabiyyah fact is an element affecting the political, social and cultural life of Arab society. Since the period of Jahiliyyah (pre-Islamic period), it is seen that asabiyyah fact plays an important role in the relations of Arab tribes with each other. With the conquest of Andalusia, Many Arabs and Berbers have entered the peninsula. This situation caused asabiyyah fact spread to Andalusia. At the begining Andalusia was administered by the governors connected to the Umayyads (711-929). After then, it was ruled as an independent emirate (756-929). During the period of Governors and Emirate in Andalusia, the asabiyyah struggles took place between Qaisies and Yamanites, Arabs and Berbers. The aim of study is to expose the asabiyyah struggles which occured among the Muslims in Andalusia till the Chaliphate period.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEndülüsen_US
dc.subjectAsabiyeten_US
dc.subjectValileren_US
dc.subjectEmirliken_US
dc.subjectArapen_US
dc.subjectBerberîen_US
dc.subjectKaysîen_US
dc.subjectYemenîen_US
dc.subjectAndalusiaen_US
dc.subjectAsabiyyahen_US
dc.subjectGovernorshipen_US
dc.subjectEmirateen_US
dc.subjectAraben_US
dc.subjectBerberen_US
dc.subjectQaysien_US
dc.subjectYamanien_US
dc.titleEndülüs'te asabiyet (711-929)en_US
dc.title.alternativeAsabiyyah in al-Andalus (711-929)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 7690en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record