Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorEryılmaz, Mehmet Akif
dc.contributor.authorAlan, Mehmet Akif
dc.date.accessioned2020-10-26T06:51:07Z
dc.date.available2020-10-26T06:51:07Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016
dc.identifier.citationAlan, M. A. (2016). Memantin ve izotretinoinin ototoksisiteye karşı koruyucu etkisi. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4373
dc.description.abstractBu tez çalışmasında cisplatin, amikasin ve akustik travma ile üç farklı grup hayvan modelinde oluşturulan ototoksisitenin, memantin ve izotretinoin ile önlenmesi ve bu sayede ototoksisite ve sensörinöral işitme kaybı patofizyolojisi ve tedavisi için yeni bir yaklaşım tanımlanması amaçlanmıştır. Yöntem: 70 tane Wistar Albino rat 7 denekten oluşan kontrol grubuna, 21'er denekten oluşan üç gruba ve bu üç grup kendi içinde 7'şer denekten oluşan A, B, C gruplarına rastgele ayrıldı. Çalışma öncesi tüm deneklerin işitme değerlendirmesi anestezi altında BİUP ve DPOAE testleriyle belirlendi. Grup IA' ya cisplatin, Grup IB' ye cisplatin ve memantin, Grup IC' ye cisplatin ve izotretinoin verildi.Grup IIA' ya amikasin, Grup IIB' ye amikasin ve memantin, Grup IIC' ye amikasin ve izotretinoin verildi.Grup IIIA' ya akustik travma, Grup IIIB' ye akustik travma ve memantin, Grup IIIC' ye akustik travma ve izotretinoin verildi. Grup IV' e ilaç ve akustik travma verilmedi. Bütün gruplarda 3 günlük gözlem sonrası anestezi altında BİUP ve DPOAE Testleri ile tekrar işitme değerlendirmesi yapıldı. Çalışma sonunda tüm ratlara genel anestezi altında ötanazi uygulandı ve kokleaları çıkarılarak transmisyon elektron mikroskopik inceleme yapıldı. Bulgular: Çalışmamızda DPOAE sonuçlarımıza göre cisplatin, amikasin ve akustik travma ototoksisitesi oluştu. BİUP sonuçlarımıza göre cisplatin ve amikasin ototoksisitesi oluştu. Akustik travma BİUP bulgularımızda istatistiksel değişikliğe neden olmadı. Memantinin her üç tip ototoksisitede, izotretinoinin ise cisplatin ve akustik travma ototoksisitesinde işitsel ve hücresel düzeyde koruyucu etkilerinin olduğu izlendi. Sonuç: Memantinin her üç tip ototoksisitedeki koruyucu etkisinin glutamat eksitotoksisitesi hipotezinden hareketle NMDA reseptör antagonizması ile olabileceğini, izotretinoinin ise cisplatin ve akustik travma ototoksisitesinde antioksidan mekanizma ile koruyucu etkisi olabileceğini düşünüyoruz.en_US
dc.description.abstractIn this study prevention of ototoxicity, which was established in three different rat models by administrating cisplatin, amikacin and acoustic trauma, with memantine and isotretinoin and in this way description of a new management for ototoxicity and pathophysiology and treatment of sensorineural hearing loss was aimed. Methods: 70 Wistar Albino rat were divided into 4 groups: control group which includes 7 rats, 3 study groups each consist of 21 rats and these study groups were divided into A,B,C subgroups each consist of 7 rats randomly. Before study, hearing evaluation of all rats were tested under anesthesia with ABR and DPOAE. Group IA was administrated cisplatin, Group IB was administrated cisplatin and memantine, Group IC was administrated cisplatin and isotretinoin. Group IIA was administrated amikacin, Group IIB was administrated amikacin and memantine, Group IIC was administrated amikacin and isotretinoin. Group IIIA was exposed to acoustic trauma, Group IIIB was exposed to acoustic trauma and administrated memantine, Group IIIC was exposed to acoustic trauma and administrated isotretinoin. Group IV was not exposed to acoustic trauma and not administrated any medication. After 3 days observation, all of these groups had hearing tests under anesthesia with ABR and DPOAE again. At the end of the study, euthanasia was performed under general anesthesia in all rats, and cochleas of all rats were removed and transmission electron microscopic examination was performed. Results: In our study according to DPOAE results, amikacin and acoustic trauma ototoxicity occurred. According to our ABR results, we found ototoxicity of cisplatin and amikacin. Acoustic trauma did not cause statistical alteration in our ABR findings. It was observed that memantine in three ototoxicity models and isotretinoin in cisplatin and acoustic trauma ototoxicity model were protective effects for auditory and cellular level in ototoxicity. Conclusion: We conclude that the protective effect of memantine on all three types of ototoxicity may be due to NMDA receptor antagonism on the basis of glutamate excitotoxicity hypothesis, and that isotretinoin may be a protective effect of antioxidant mechanism in cisplatin and acoustic trauma ototoxicity.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAkustik impedans testleri.en_US
dc.subjectAcoustic impedance tests.en_US
dc.subjectAmikacin.en_US
dc.subjectAmikacin.en_US
dc.subjectMemantine.en_US
dc.subjectOtotoksisite.en_US
dc.subjectOtotoxicity.en_US
dc.subjectSisplatin.en_US
dc.subjectCisplatin.en_US
dc.subjectİzotretinoin.en_US
dc.subjectIsotretinoin.en_US
dc.subjectİşitme kaybı-gürültüye bağlı.en_US
dc.subjectHearing loss-noise induced.en_US
dc.titleMemantin ve izotretinoinin ototoksisiteye karşı koruyucu etkisien_US
dc.title.alternativeThe protective effect of memantine and isotretinoin against ototoxicityen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record