Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTuranalp, Muhammed Fatih
dc.contributor.authorGül, Tuba
dc.date.accessioned2020-10-26T06:55:45Z
dc.date.available2020-10-26T06:55:45Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-26
dc.identifier.citationGül, T. (2019). 4-6 yaş dönemi çocuklarda merhamet eğitimi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4374
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractÇocuğun karakter oluşumu ve gelişiminde 4-6 yaş döneminin özel bir yeri vardır. Bu dönemde çocuğa verilmesi planlanan eğitimin çocuğun fiziksel, dil, bilişsel, duygusal ve dini gelişim özelliklerine uygun olması gereklidir. Tüm değerlerde olduğu gibi merhamet değeri de bu dönemde korunması ve geliştirilmesi gereken duygulardandır. Bu çalışmada, çocuğun katılımı ve eğlenmesi sağlanarak, 4-6 yaş dönemindeki çocuklara merhamet eğitiminin nasıl verilebileceği ele alınmıştır. Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; 4-6 yaş çocuklarının gelişim özellikleri incelenmiş, merhamet kavramı kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Merhametin tanımı, kaynağı ve merhametle ilişkisi olan değerler ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. İkinci bölümde; araştırmanın yöntemine yer verilmiştir. Burada araştırmanın modeli, evren ve çalışma grubu, veri toplama aracı veri ve veri toplama süreci kısaca anlatılmıştır. Araştırmanın önemli kısmını ihtiva eden üçüncü bölümde 4-6 yaş dönemindeki çocuklara merhamet eğitiminin nasıl verilebileceği konusunda bir çerçeve oluşturulmuş ve merhamet eğitimi üzerine çocuklarla yapılan etkinlik örneklerine yer verilmiştir. Aynı zamanda her etkinlik sonunda çocuklara sorulan sorular ve verdikleri cevaplara yer verilmiş, bu cevaplara yönelik yorumlar yapılmıştır. Yapılan etkinliklerin, çocuklarda merhamet kavramının gelişmesine katkıda bulunduğu ve merhamet davranışları gösterme konusunda onları desteklediği görülmüştür.en_US
dc.description.abstract4-6 years of age has a special place in the formation and development of the child's character. The education planned to be given to the child in this period should be in accordance with the physical, language, cognitive, emotional and religious development characteristics of the child. As in all values, the value of compassion is one of the feelings that protect and develop in this period. In thıs study is discussed, how to provide compassion education to children in the age of 4-6 years by providing child participation and entertainment. This study consists of three parts. In the first part; the developmental characteristics of 4-6 years old children were examined and the concept of compassion was comprehensively discussed. The definition or compassion, its source and the values associated with compassion are explained in detail. In the second part; the method of the research is adressed. Here, the research model, universe and working group, data collection tool and data collection process are briefly explained. In the third part, which contains the important part of the study, a framework has been established on how compassion education can be given to children in the age of 4-6 years and examples of activities with children on compassion education are adressed. At the same time, at the end of each activity, questions and answers were given to the children and comments were made. It was seen that the activities contributed to the development of the concept of compassion in children and supported them in showing compassion behaviors.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDeğerler eğitimien_US
dc.subject4-6 yaş dönemien_US
dc.subjectMerhameten_US
dc.subjectMerhamet Eğitimien_US
dc.subjectEducation of valuesen_US
dc.subject4-6 years perioden_US
dc.subjectcompassionen_US
dc.subjecteducation of compassionen_US
dc.title4-6 yaş dönemi çocuklarda merhamet eğitimien_US
dc.title.alternativeEducation of compassion for 4-6 years of childrenen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 274482en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record