Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHatır, Eşref
dc.contributor.authorAltundal, Hatice
dc.date.accessioned2019-06-20T12:04:37Z
dc.date.available2019-06-20T12:04:37Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otherDiğer
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/437
dc.descriptionYüksek Lisans Tezi. YÖK Tez No: 328688en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının öğretmen adaylarının düşünme stilleri ile matematik öğretim kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi Araştırma genel tarama modelinin bir alt türü olan ilişkisel tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi 2010-2011 eğitim öğretim yılında Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’nin ilköğretim ve ortaöğretim matematik bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerden tesadüfî yöntemle seçilen 155 i erkek, 52si kız olmak üzere toplam 207 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada araştırmaya katılan öğrencilerin bazı kişisel bilgileri için Kişisel Bilgi Formu, sahip oldukları düşünme stillerini belirlemek amacıyla Düşünme Stilleri Ölçeği, matematik öğretim kaygılarını belirlemek amacıyla Matematik Öğretim Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Korelâsyon ve Regresyon Analizi Tekniği kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizi SPSS 18. 00 paket programında yapılmıştır. Analizlere göre öğretmen adaylarının düşünme stillerinin matematik öğretim kaygısı üzerinde etkili olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının öğretmen adaylarının düşünme stilleri ile matematik öğretim kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi Araştırma genel tarama modelinin bir alt türü olan ilişkisel tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi 2010-2011 eğitim öğretim yılında Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’nin ilköğretim ve ortaöğretim matematik bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerden tesadüfî yöntemle seçilen 155 i erkek, 52 si kız olmak üzere toplam 207 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada araştırmaya katılan öğrencilerin bazı kişisel bilgileri için Kişisel Bilgi Formu, sahip oldukları düşünme stillerini belirlemek amacıyla Düşünme Stilleri Ölçeği, matematik öğretim kaygılarını belirlemek amacıyla Matematik Öğretim Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Korelâsyon ve Regresyon Analizi Tekniği kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizi SPSS 18. 00 paket programında yapılmıştır. Analizlere göre öğretmen adaylarının düşünme stillerinin matematik öğretim kaygısı üzerinde etkili olduğu görülmüştür.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDüşünmeen_US
dc.subjectDüşünme Stilien_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectKaygıen_US
dc.subjectMatematik Öğretim Kaygısıen_US
dc.subjectThinken_US
dc.subjectThinking Stylesen_US
dc.subjectMathen_US
dc.subjectAnxiety Of Teaching Mathsen_US
dc.titleÖğretmen adaylarının düşünme stilleri ile matematik öğretim kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation the connection between the thinking styles of the applicant teachers and anxiety of teaching maths.en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.orcid8580en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record