Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorErdem, Ömer Faruk
dc.contributor.authorYalman, Hale
dc.date.accessioned2020-10-26T07:07:52Z
dc.date.available2020-10-26T07:07:52Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-25
dc.identifier.citationYalman, H. (2019). Bir Türk düşünürü olarak Mehmet Ali Ayni'de ahlak meselesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4385
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractBu tez çalışmasında Mehmet Ali Ayni’nin ahlak anlayışının sınırları belirlenerek, ahlakın toplum ve birey açısından önemine vurgu yapılmıştır. Çalışma giriş ve iki bölümden oluşmaktadır: Giriş bölümünde, hayatı ve eserleri kısaca ele alınmıştır. Birinci bölümde, Mehmet Ali Ayni’nin tasavvufi ve felsefi görüşlerine yer verilerek, onun tasavvuf ve felsefe arasında nasıl bir ilişki kurmaya çalıştığına ve bu iki görüşün ahlak anlayışını hangi yönlerden etkilediği ele alınmıştır. İkinci bölümde, Mehmet Ali Ayni’nin düşüncelerini anlamaya yardımcı olacağı düşüncesiyle ahlakın tarihi seyri hakkında ön bilgi verilerek, ahlak hakkındaki düşüncelerine, ahlakın kısımlarına, kişilik ve vazife anlayışı ele alınmıştır. Sonuç kısmında ise Mehmet Ali Ayni’nin tasavvufa, felsefeye ve ahlaka dair görüşlerinin genel bir değerlendirmesi yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this thesis, the limits of Mehmet Ali Ayni's understanding of morality are emphasized and the importance of morality for society and individual is emphasized. The study consists of an introduction and two parts: In the introduction, his life and works are briefly discussed. In the first part, the mystical and philosophical views of Mehmet Ali Ayni are explained and how he tries to establish a relationship between mysticism and philosophy and the ways in which these two views affect morality are discussed. In the second part, Mehmet Ali Ayni's thoughts about the history of morality, parts of morality, personality and duty are discussed. In the conclusion part, a general evaluation of Mehmet Ali Ayni's views on sufism, philosophy and morality was made.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMehmet Ali Aynien_US
dc.subjectDinen_US
dc.subjectAhlaken_US
dc.subjectİyien_US
dc.subjectKötüen_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectMehmet Ali Aynien_US
dc.subjectReligionen_US
dc.subjectMoralityen_US
dc.subjectGooden_US
dc.subjectBaden_US
dc.subjectPhilosophyen_US
dc.titleBir Türk düşünürü olarak Mehmet Ali Ayni'de ahlak meselesien_US
dc.title.alternativeThe moral problem according to Mehmet Ali Ayni as a Turkish thinkeren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 31033en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record