Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorOkumuşlar, Muhiddin
dc.contributor.authorİbalı, Nazmiye
dc.date.accessioned2020-10-26T07:11:52Z
dc.date.available2020-10-26T07:11:52Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-10
dc.identifier.citationİbalı, N. (2019). Ortaöğretim programlarında yer alan değerlerin öğretimi hakkında öğretmen görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4387
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractAraştırmamızda 2018-2019 eğitim öğretim yılında görev yapan öğretmenlerin değerler eğitimi konusunda yaptığı uygulamalar değerlendirilmiştir. Ayrıca bu konuda yaşanan sorunlar, değerler eğitiminde okulun rolü, toplumsal problemler ve değerler eğitimi ilişkisi ve değerler eğitiminin problemleri çözme konusundaki önemine dair öğretmen görüşleri alınarak yorumlanmaya çalışılmıştır. Nitel araştırma yöntemiyle 2018-1019 eğitim öğretim yılında Konya'da bulunan iki farklı Anadolu İmam Hatip Lisesinde görev yapan 10 öğretmene, yarı planlandırılmış 7 açık uçlu soru yöneltilmiş ve elde edilen veriler veri çözümleme metodu ile içerik analizi yapılarak, bulgular elde edilerek yorumlanmıştır. Araştırmamıza 3 erkek 7 kadın öğretmen katılmıştır. Araştırmamızla ilgili olarak 1 tarih, 1 biyoloji, 1 fizik, 1 kimya, 1 İngilizce, 5 İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeniyle görüşülmüştür. Araştırmamızda elde ettiğimiz verilerden çıkardığımız sonuçları özetle şu şekilde sıralayabiliriz: 1. Katılımcılarımız ders içinde ve ders dışında değerler eğitimi üzerinde önemle durduklarını, ancak sadece okullarda yürütülen değerler eğitimi çalışmalarının bu konuda yetersiz kaldığını, bu sebeple de okul, aile ve çevre işbirliğinin gerekliliğini vurgulamışlardır. 2. Katılımcılarımız, küreselleşen dünyada, öğrenciler tarafından bilinçsiz kullanılan internet ve sosyal medyanın olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi için değerler eğitiminin daha planlı bir şekilde müfredata girmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Ders içinde işlenmesi beklenen değerler eğitimi konuları, dersin yoğunluğu ve ders saatlerinin az olması sebebiyle aksayabilmektedir. 3. Katılımcılarımız, son yıllarda artan şiddet olayları, tahammülsüzlük, hoşgörüsüzlük, yalnızlık, aile kurumunun değerini yitirmesi, insan veya hayvan tüm canlılara merhametin azalması, egoizm gibi birçok konuya değerler eğitiminin çözüm getirebileceğini ifade etmişlerdir.en_US
dc.description.abstractTo sum up, in our research practises about values education are evaulated which applied by teachers who served in 2018-2019 education semester. Besides, some important subjects were tried to be determined and commented considering teachers' aspects; such as, problems encountered about applied values education, relation between social problems and values education. And also, importance of values education on solving problems. With quaitative research method, 7 semi-planned and open ended questions were asked to 10 teachers who serves in 2 different "Anadolu İmam Hatip" high school in Konya, and answers got were commented using data analysing method with gathered evidences by making content analyse. 3 male 7 female teachers involved in our research. I invervieved with 1 history, 1 biology, 1 physies, 1 chemistry, 1 english and 5 İmam Hatip profession lesson teachers. I can put into order briefly the results of the datas gathered out of our research as; 1. Participants indicates; they really give great importance to values education during lessons and after lessons. However it is not enough to carry out values education solely in schools. We need a general compromise including family and society in addition to schools. 2. Participants agree on that; values education should be appear in syllabus more efficiently to eliminate the negative effects of internet and social media which are used unconsciously by students. Also, values education which is expected to take part in lessons can be disrupted because lack of time or because of intensive courses. 3. Participants mainly indicates; values education can be a cure for violence, egoizm, importience, loneliness, decreasing value of family ties and decreasing mercy for humans or animals.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectdeğeren_US
dc.subjectdeğerler eğitimien_US
dc.subjectkarakter eğitimien_US
dc.subjectdeğerler eğitimi yaklaşımlarıen_US
dc.subjectEducational Institutionsen_US
dc.subjectValueen_US
dc.subjectValues Educationen_US
dc.subjectCharacter Educationen_US
dc.subjectValues Education Approachesen_US
dc.titleOrtaöğretim programlarında yer alan değerlerin öğretimi hakkında öğretmen görüşlerien_US
dc.title.alternativeTeacher's aspects on teaching values that takes part on secondry school schedulesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 8271en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record