Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorUyar, Yavuz
dc.contributor.authorAtıcı, Sait Selçuk
dc.date.accessioned2020-10-26T07:13:27Z
dc.date.available2020-10-26T07:13:27Z
dc.date.issued2003en_US
dc.date.submitted2003
dc.identifier.citationAtıcı, S. S. (2003). Maksiller sinüs tümörleri. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4392
dc.description.abstractBu çalışmamızda amacımız, maksiller sinüs neoplazileri, epidemoloji, histoloji ve maksiller sinüs neoplazdlerinin değerlendirilmesinden sonra fesial translokasyon, kafa tabam disseksiyonu ve defekt rekonstrüksiyonundaki cerrahi gelişmeleri tartışmak, kliniğimize başvuran hastalardaki maksiller sinüs patolojileri, hastalık rekürrensi, cerrahisi, adjuvan terapinin rolü ve kraaiofâsiyal rezeksiyona giden hastalarda uyguladığımız tedavi metodlan sonrası, morbidite ve mortalite oranlarım, basan oranlarımızı belirlemektir. S. Ü. Meram Tıp Fak. Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında 1993-2001 tarihleri arasında maksiller sinüs tümörlerinden dolayı tedavi edilen hastalar ile ilgili retrospektif olarak yapılan bu çalışmada, klinik ve radyolojik bulgularıyla maksiller sinüs lokalizasyonunda kitle tespit edilen, yaşları 6 ile 80 arasında değişen 22'si (%5 1,2) kadın, 21'i (%48,8) erkek toplam 43 vaka ele alındı. Tedavi cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi ile bu üç yöntemin değişik kombinasyonlarım içermekte idi. Kaplanmayer testi yapılarak araştırmamıza dahil ettiğimiz hastaların tedavi başlangıcından itibaren sağkalım süre ortalaması %95 güven aralığında incelendiğinde; 57 ila 82 ay arasında değişmekte olup ortalama 70 ay olduğu bulundu. Cinsiyete göre sağkalım süre ortalamasına bakıldığında ise kadınlarda ortalama 52 ay, erkeklerde 70 ay olduğunu bulduk. Bizim sonuçlarımız geçmiş yıllarda yapılan çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırıldığında onlara denk ve başarılı sonuçlar göstermektedir. Bizim verüerimizİ bu yerleşimlerdeki hastalık evrelemesine göre diğer verilerle karşılaştırmak universal bir evreleme sistemi kabul edilinceye kadar güç olmaktadır. Paranazal sinüs ve nazal boşluk tümörlerinin tedavisi karmaşık olduğundan, vakaya göre planlanmalıdır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to discuss surgical development of head base dissection and defect reconstruction and fecial translocation after the assessment of maxillary sinus neoplasm and histology, epidemiology and maxillary sinus neoplasm, and to determine the ratio of achievement in maxillary sinus pathology, illness recurrences, surgical issues, role of adjuvant therapy, the medical treatment methods administered in the sick people who have cranio fecial rejection and after, and the ratio of morbidity and mortality. In this study which had been done for sick people as retrospective who had taken treatment because of their maxillary sinus tumors between 1993 and 2001 years in Selçuk University, Meram Medical School, Ear Nose and Throat Department with Ihe clinics and radiological findings, 22 females (%51.2) and 21 males (%48.8), 43 subjects as a total whom maxillary sinus locations had been found mass and their ages had been changed between 6 and 80 years. The treatment included surgery, radiotherapy, chemotherapy and the different combination of those three methods. It has been found that for sick people who had token Kaplanmayer test and were included in this research, the average of living time was 70 months but differed in between 57 and 82 months on the analysis of %95 reliability efficient. According to gender issues, the average of living time in females was 52 months but for the males, was 70 months. The research conclusions show that the findings in this research were very successful when compared with the other research findings. However, It has been difficult to compare the data collected through this research with the other research findings according to the stages of illnesses until it is accepted as a universal stage system. In conclusion, because Ihe treatment of paranasal sinus and nasal tumors are complicated it should be planned according to the case.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSinüs tümörlerien_US
dc.subjectSinus tumors.en_US
dc.subjectOtorhinolaryngology.en_US
dc.subjectOtorinolaringoloji.en_US
dc.titleMaksiller sinüs tümörlerien_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record