Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTavlı, Lema
dc.contributor.authorKoral S. Hilal
dc.date.accessioned2020-10-26T07:57:44Z
dc.date.available2020-10-26T07:57:44Z
dc.date.issued1998en_US
dc.date.submitted1998
dc.identifier.citationKoral, S. H. (1998). Meme kanserlerinde histolojik grade ve elastozis ilişkisi. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4394
dc.description.abstractSelçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalında 1990-1992 yılları arasında meme kanseri tanısı almış 103 vaka retrospektif olarak incelenmiştir. Bu vakalarda yaş, histopatolojik tip, histolojik grade, elastozis ve aksiller lenf bezi tutulumu değerlendirdi. Parafin bloklardan yapılan seri kesitler önce H.E. boyası ile boyanarak histolojik grade'leme yapıldı, daha sonra ise Verhoff un elastik boyası uygulanarak elastozis yönünden değerlendirildi. Elastik fibriller fokal (periduktal- perivasküler) ve stromal (diffuz) olmak üzere iki ayrı lokalizasyonda incelendi ve grade'lendi. Vakaların en genci 25, en yaşlısı 75 yaşmda olup ortalama yaş 48.64±11.56 dür. Histolojik grade değerlendirilmesinde 29 vaka (% 28.2) grade I, 54 vaka (%52.4) grade II, 20 vaka (%19.4) grade III olarak saptandı. Elastotik grade değerlendirildiğinde vakaların 32'si (% 31) grade I, 55'i (% 53.4) grade II, 16 sı (%15.6) grade III olarak tespit edildi. Histolojik tip ile elastozis miktarı incelendiğinde infiltratif duktal karsinom tanısı almış 98 vakanın elastotik grade'i; 29'unda (% 29.6) grade I, 53'ünde (%54) grade II, 16'smda (%16.4) grade III olarak değerlendirildi. Tek vakalık intraduktal karsinom grade II olarak saptanmış olup, infiltratif lobuler karsinomun bir vakası (%50) grade I, diğeri grade II olarak, müsinöz karsinomun her iki vakasıda grade I olarak değerlendirildi. infiltratif duktal karsinom vakalarında elastozis miktarı literatürle uyumlu olarak yüksek bulunmuştur. Diğer histolojik tipler, vaka sayısı azlığı nedeniyle değerlendirmeye alınmamıştır. Aksiller diseksiyon yapılan meme kanseri tanısı almış 30 mastektomi materyalinin 5 tanesinde lenf bezi tutulumu bulunmazken, 25 vakada ise35 lenf bezi tutulumu mevcuttur. Lenf bezi metastazı bulunan 25 vakanın 10'unda (%40) elastotik grade III, 13'ünde (%52) grade II, 2'sinde (%8) ise grade I olarak değerlendirildi. Aksiller lenf bezi metastazı gösteren 23 (%92) vaka fazla miktarda elastozis gösterirken, 2(%8) vakada ise elastozis çok az veya hiç yoktur. Bu çalışmamızda literatürle uyumlu olarak meme kanserlerinde, özellikle infiltratif duktal karsinomlarda, elastozis varlığının histolojik grade ile ters ilişki gösterdiği ve düşük grade'li tümörlerde elastozisin daha belirgin olduğu sonucuna varıldı. Elastozis rutin patoloji laboratuvarlarında kolayca uygulanabilen, Verhoff boyası ile değerlendirilen basit, hızlı ve ucuz bir yöntemdir. Bu avantajları nedeniyle meme kanseri vakalarında rutin uygulamaya girmesi, hastanın tedavisi ve prognozu açısından yol gösterici olacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectElastozisen_US
dc.subjectElastosisen_US
dc.subjectMeme neoplazmlarıen_US
dc.subjectBreast neoplasmsen_US
dc.titleMeme kanserlerinde histolojik grade ve elastozis ilişkisien_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record