Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAras, Ahmet
dc.contributor.authorKozan, Halit
dc.date.accessioned2020-10-26T12:56:16Z
dc.date.available2020-10-26T12:56:16Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationKozan, H. (2019). Ortadoğu coğrafyasına yönelik yapılan filmlerde verilen mesajların din ve inanç yönünden değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4466
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractOrtadoğu üç ilahi din olan İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik için önemli ve kutsal olarak kabul edilmiştir. Özellikle Kudüs gerek stratejik konumu gerekse dini açıdan üç ilahi dinin ilgisini günümüzde dahi çekmektedir. Sinema, diğer teknolojik gelişmelerle birlikte insanların duygu ve düşüncelerini kısmen veya bazen tamamen yönlendirebilen önemli stratejik araçlardan birisi haline geldiği görülmektedir. Sinema ve türevleri ile insanlar kendi duygu, düşünce, ideoloji, fikir inanç gibi daha birçok şeyleri belirli bir kalıba koyarak kitlelere aktarabilmektedir. Yapılan bu çalışma ile Ortadoğu bölgesine yönelik yapılan ve belirli kriterlere göre seçilen yedi filmde verilen mesajlar incelenmiştir. Sonuç olarak bu çalışma ile uzun metraj senaryoya sahip filmlerde izleyiciye verilen doğrudan veya dolaylı mesajların bazılarının gerçeği yansıtmadığı görülmüş olup, insan bilinci üzerinde kısmi manipülasyonlara sebebiyet verebileceği kanaati oluşmuştur.en_US
dc.description.abstractVarious regions of The Middle East has been recognized as important and holy region for the three religions as Islam, Christianity and Jewish. Especially in terms of both its strategic location and its holiness situation, Jerusalem still attracts the attention of the three religions. Cinema has become one of the important strategic tools that can directly effect people's feelings and thoughts partially or sometimes completely bu using other technological developments. So, the manipulation of people on the basis of emotions, ideas, ideologies, beliefs and ideas is quite possible by using cinema and other multimedia sources. In this study, the messages of the seven films selected according to certain criteria focused on the Middle East region were examined. As a result of this study, it has been seen that some of the direct or indirect messages given to the audience in the feature films do not reflect the reality and it is concluded that it may cause partial manipulations on human consciousness.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDinler Tarihien_US
dc.subjectKutsal Mekanlaren_US
dc.subjectMesajen_US
dc.subjectOrtadoğuen_US
dc.subjectHistory of Religionsen_US
dc.subjectSacred Placesen_US
dc.subjectMessageen_US
dc.subjectMiddle Easten_US
dc.titleOrtadoğu coğrafyasına yönelik yapılan filmlerde verilen mesajların din ve inanç yönünden değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeReligious evaluation of the messages of the movies focused on the middle east regionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 58527en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record