Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÜnal, Mustafa
dc.date.accessioned2020-10-27T09:36:34Z
dc.date.available2020-10-27T09:36:34Z
dc.date.issued1986en_US
dc.date.submitted1986
dc.identifier.citationÜnal, M. (1986). Tonsillektomi öncesi ve sonrası boğaz kültürü, ASO, latex, CRP, sedimantasyon değerlerinin karşılaştırılması. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4531
dc.description.abstractÇalışmamızda elde edilen sonuçları şu şekilde sıralayabiliriz t 1 - Kronik tonsillitis! olan 50 hastanın ASO titrasyonu değerleri anlamlı derecede yüksek bulundu. Tonsillekto- miden bir ay sonra kontrole gelen hastaların ASO değerleri normal sınırlar içine İnmemekle birlikte ameliyattan önceki değerlerine oranla anlamlı derecede düşük bulundu. İkinci ay sonunda bu değer daha düşerek tonsillektominin fokal enfeksiyonu ortadan kaldırması yönünden etkili olduğunu- gösterdin t i.^. 2C-reaktif protein kronik tonsillitis vakalarında ($28) oranında + bulundu. Bu oran tonsillektomiden sonraki birinci ay sonunda (%12), ikinci ay? sonunda (%2) ye düşmüş tür* 3 - Ameliyat öncesi boğaz kültürlerinde Beta hemoli tik streptekok (%AA) oranında, Alfa hemolifeik i.%10), Neisse ria (%66), PnÖmokok (%68) oranında tesbit edilmiştir. n Tonsillektomidenl ay sonra boğazda beta hemolitik streptokok görülme oranı (%l£)ye> 2. ayda (%4)'e düşerken, normal boğaz florası olarak kabul ettiğimiz alfa hemolitik streptokoklar, Neisseria, Pnömokok'ta artma bulunmuştur» ÖZET Kronik tonsillitisli 50 hastada fokal enfeksiyon ve serolojik testler yönünden, ameliyat öncesi ve sonrası değişikliklerin ne yönde etkilenebilecekleri araştırılmıştır» 50 hastada fokal odak olarak belirlediğimiz tonsillerin çıkarılması ile kronik tonsill itişte yüksekliğini belirlediğimiz, ASO' nun anlamlı oranda düşmesi! vakaların bir kısmında kanda mevcudiyetini gösterebildiğimiz C-reaktif proteinlerin kaybolması ve eritrosit sedimantasyon hızında büyük ölçüde azalma, tonsillektominin bizim vakalarımızda fokal enfek siyon odağının ortadan kaldırılmasında olumlu rol oynadığı kanısındayız.41 Kliniğimizde tonsillektomi amelİ7/atı olmak üzere müracaat eden hastalardan çok dikkatli bir anamnez alındıktan sonra titiz bir klinik muayene yapılmakta ve gereğinde özel laboratuar incelemeleri yapılmaktadır. Sonuç olarak, tonâillektomi endikasyonuj klinik muayene ve gerekli laboratuar incelemeleri titizlikle uygulandığı takdirde yapılan ameliyatın iyi netice vere ceğini söyleyebiliriz.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectntistreptolizin = Antistreptolysin ; Boğaz kültürü = Throat culture ; C reaktif protein = C reactive protein ; Tonsillektomi = Tonsillectomyen_US
dc.subjectAntistreptolizinen_US
dc.subjectAntistreptolysinen_US
dc.subjectBoğaz kültürüen_US
dc.subjectThroat cultureen_US
dc.subjectC reaktif proteinen_US
dc.subjectC reactive proteinen_US
dc.subjectTonsillektomi.en_US
dc.subjectTonsillectomyen_US
dc.titleTonsillektomi öncesi ve sonrası boğaz kültürü, ASO, latex, CRP, sedimantasyon değerlerinin karşılaştırılması.en_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record