Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGirişgin, Abdullah Sadık
dc.contributor.authorAltunay, Fatih
dc.date.accessioned2020-11-02T05:59:33Z
dc.date.available2020-11-02T05:59:33Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationAltunay, F. (2015). Sağlık çalışanları arasında kardiyopulmoner resüsitasyon bilgi düzeyi değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4624
dc.description.abstractÇalışmamız Konya genelinde farklı sağlık kuruluşlarından 326 hekim ve 74 112 sağlık personelinin katıldığı kesitsel anket çalışmasıdır. Bu çalışmadaki amacımız hekimler ve 112 sağlık çalışanlarının resüsitasyon bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi ve 2010 AHA klavuzunun ne ölçüde takip edildiğinin belirlenmesidir. Yöntem: Katılımcılara 18 sorudan oluşan ve 2010 AHA klavuzu esas alınarak hazırlanan anket uygulandı. Bulgular: Katılımcıların soru gruplarının hemen hepsinde eksikliklerinin olduğu ancak özellikle acil tıp ve kardiyolojinin diğer bölümlere göre belirgin düzeyde daha iyi oldukları görülmüştür. Bu farklılığın nedeninin bu bölümlerin devamlı olarak resüsitasyon ile içli dışlı olmaları ve hem pratik hemde teorik olarak kendilerini geliştirme ihtiyacı hissetmelerine bağlı olabileceği düşünüldü. Bu sonuçta bize dolaylı olarak mezuniyet sonrası KPR kursu almanın resüsitasyon başarısı üzerinde ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Sonuç: Çalışmamızda sınırlı bir örneklem kullanmamız ve pratik becerileri değerlendirememe gibi yetersizliklerimiz bulunmaktadır. Elde edilen verilere dayanarak Türkiye'de halen mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası KPR eğitiminin yetersiz olduğu görülmektedir. Hastane içinde veya hastane dışında kardiyopulmoner arreste tanık olan sağlık personelinin veya sağlıkçı olmayan kişilerin resüsitasyon ekibi gelinceye kadar temel yaşam desteğine başlaması ve hatta defibrilasyon yapabilme becerisi kazanarak daha kaliteli KPR yapılabilmesi için hem sağlıkçılar hemde halk arasında eğitimlerin artırılması gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractCross sectional survey of 326 medical doctors and 74 112 health care workers at Konya Objective: To assess the knowledge of cardiopulmonary resuscitation among doctors and health workers and how common they follow the 2010 AHA guidline. Methods: Questionnaire that prepared basis on 2010 AHA guidline was applied to the participants. Findings: There was a insufficiency at all items. But there was distinctly better result among ER and Cardiology health workers. This difference among them was connected to state which there is a need for continuous CPR training and education and repeating the skills at regular intervals at. This result tell us importance of CPR training after graduation to ensure sustainability in the CPR skills. Conclusions: We have limited samples and inability of measure practical skills at study. According to outcome there is still pre-graduate and post-graduate CPR imperfect education at Turkey. There is necessity of education among health care providers and people to perform better basic life support and defibrilation and increase CPR quality both in and out of hospital until CPR team arrives to accident..en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResüsitasyon,en_US
dc.subjectAnket.en_US
dc.subjectKardiyopulmoner.en_US
dc.subjectResuscitation,en_US
dc.subjectSurvey,en_US
dc.subjectCardiopulmonary.en_US
dc.titleSağlık çalışanları arasında kardiyopulmoner resüsitasyon bilgi düzeyi değerlendirilmesi.en_US
dc.title.alternativeCardiopulmonary resuscitation between the level of knowledge assessment of health workersen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Acil Tıp Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record