Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAksoy, Faruk
dc.contributor.authorCander, Başer
dc.date.accessioned2020-11-02T10:19:24Z
dc.date.available2020-11-02T10:19:24Z
dc.date.issued1998en_US
dc.identifier.citationCander, B. (1998). Akut myokard infarktüsünde reperfüzyon kriteri olarak fibrin yıkım ürünleri. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4683
dc.description.abstractIn this clinical study, patients get a diagnosis of Acute Myocardial Infarction and received thrombolytic therapy by the Deparment of Emergency Medicine, were prospectively examined whether an increase in fibrin degradation products (FDP) could be a criterion of reperfussion. In this study, by means of history, physical examination, ECG and/or biochemical values, patients diagnosed as AMI and had an indication for thrombolytic therapy included 8(%14) female and 48(%86) male patients with a age between 24-79 years (mean value 56.7+/- 11.4) Patients diagnosed as AMI were estimated about the indication of thrombolytic therapy.Prior to therapy, blood samples were taken for biochemical and hematological analysis and than 1.500.000 unite streptocinase were given by infusion in 45 minutes.By the time of infusion the patients were monitorised. Patients having a second pathology which rises FDP and in those which developed complication after thrombolytic therapy were exculed. FDP, CPK and CK-MB values were investigated following the thrombolytic therapy at times 90. minute, 6 and 12 hours after the therapy. The increase in FDP at times 90. minute,6 and 12 hours after the therapy were analysed by means of "khi kare" testKhi kare is found as 59 and pO.000; the increase was significantly high. Again in the values of CPK and CK-MB at times 90. minute, 6 and 12 hours after therapy there was a statistically significant increase. To the peak value of this two enzymes we reached between 6-12 hours; and this was a good sign for a succesful reperfusion. 43In the Sperman corelation analysis between the FDP, CPK and CK-MB values, between the 6. hour FDP and CK-MB values there was a positive statistically correlation (p<0.01). In conclusion; in patients with AMI and a succesful thrombolytic therapy, the increase in FDP values may be a criterion for reperfusion, but for a routine use more investigations are needed.en_US
dc.description.abstractBu prospektif klinik çalışmamızda Acil Tıp ABD1 da AMI tanısı konan ve trombolitik tedavi uygulanan hastalarda fibrin yıkım ürünlerindeki artışın reperfüzyon kriteri olarak kullanılmasını araştırdık. Çalışma, kliniğimizde anamnez, fizik muayene, EKG ve/veya biokimyasal değerler sonucunda AMI tanısı konmuş ve trombolitik tedavi endikasyonu bulunan 8'i (%14) kadın, 48'i (%86) erkek olmak üzere yaşları 24-79 arasında değişen (Ortalama 56.7±1 1.4) toplam 56 hastada yapıldı. Hastalar AMI teşhisi konduktan sonra trombolitik tedavi endikasyonu açısından değerlendirildi. Trombolitik tedavi endikasyonu konan hastalardan tedaviye başlanmadan önce biokimyasal ve hematolojik tetkikler için kan alındı, daha sonra 1.500.000 ünite streptokinaz 45 dk içinde infuzyon şeklinde verildi. înfüzyon süresince hastalar monitörden izlendi. Fibrin yıkım ürünlerini yükseltecek patolojisi olan veya trombolitik tedaviye bağlı komplikasyon gelişen hastalar çalışmaya alınmadı. Trombolitik tedaviden 90. Dk, 6. Ve 12 saat sonra FYÜ, CPK ve CK-MB değerleri araştırıldı. FYÜ'nün 90. dk, 6. saat ve 12. saatteki değerlerinde meydana gelen artışın istatiksel anlamlı olup olmadığının belirlenmesi için "kikare" testi uygulandı. Kikare=59 ve p<0. 000 bulundu, artış ileri derecede anlamlıydı. CPK, CK-MB' nin 90. dk, 6. saat ve 12. saatteki değerleri arasında istatiksel anlamlı artış tespit edildi. Bu 2 enzimin pik değerine 6-12. saat arasında ulaşıldı. Bu da başarılı reperfüzyon sağlandığının göstergesiydi. FYÜ ve CPK, CK-MB değerleri arasında yapılan Sperman korelasyon analizinde ö.saatteki FYÜ değeriyle CK-MB değeri arasında istatiksel anlamlı pozitif korelasyon tespit edildi. P<0.01 41Sonuç olarak trombolitik tedavi sonucunda başarılı reperfiizyon sağlanan AMTlı hastalarda FYÜ'de meydana gelen artış bir reperfiizyon kriteri olabilir ancak bunun rutin olarak kullanılması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFibrin.en_US
dc.subjectMiyokard enfarktüsü.en_US
dc.subjectMyocardial infarction.en_US
dc.titleAkut myokard infarktüsünde reperfüzyon kriteri olarak fibrin yıkım ürünlerien_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Acil Tıp Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record