Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSeyrek, İsmail
dc.contributor.authorTekin, Seda
dc.date.accessioned2020-11-02T11:47:11Z
dc.date.available2020-11-02T11:47:11Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-17
dc.identifier.citationTekin, S. (2019). Bankacılıkta dijital gelişmeler ve müşterilerin dijitalleşmeye uyumu ve analizi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4703
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractEndüstri 4.0'la beraber hayatımızın her alanına giren dijitalleşme manüel ve elle yapılan işlemlerin klasik yöntemlerden çıkarak kolay ve hızlı bir şekilde yapılmasına olanak vermiştir. Dijitalleşme her geçen gün farklı sektörleri etkisi altına alırken bankacılık sektörünü de kapsamlı bir şekilde içine almıştır. Müşterilerini kaybetmeme ve daha fazla müşteri kazanmak için dijitalleşme sürecini başlatan bankalar bu alanda birbirleriyle kıyasıya bir rekabet içerisine girmişlerdir. Dijital ürünler ve hizmetleri müşterilerine sunan bankalar onların ihtiyaçlarını karşılarken kendi ekonomik giderlerinde de tasarruf sağlamaktadır. Büyük ölçüde bu kanallara yatırım yapan bankalar kendi alt yapılarına özel yazılımlar gelişmektedirler. Telefon, İnternet ve Mobil bankacılık uygulamaları şuan bankalar tarafından kullanılan dijital kanallardır. Bu dijital kanallar sayesinde her an her konumda müşterileri tarafından ulaşılabilinir olması dijitalleşmenin en büyük avantajlarındandır. Banka müşterileri açısından bakıldığında dijitalleşme istediği her zaman diliminde bankacılık işlemlerini istediği her yerden gerçekleştirebilmesi açısından zaman tasarrufunun yanı sıra yaşam konforunu bozmaması sebebiyle son zamanlarda tercih edilme bakımından büyük bir atılım göstermiştir. Banka müşterilerinin tek tuşla bütün bankacılık işlerinin halledilebilmesi ve bankaların kendilerine uyguladığı özel hizmet, ürünler sayesinde dijitalleşme çok cazip hale gelmiştir. Bankacılıkta dijitalleşme bankalara ve müşterilere sağladığı avantajların yanı sıra kaynak kullanımı azalması, kağıt israfının önüne geçilmesi, sarf malzemelerin tasarrufu gibi çeşitli kalemlerdeki kullanımların azalması sebebiyle her geçen gün biraz daha fazla kirlettiğimiz ekolojik sisteme bir nebzede olsa katkı sağlamaktadır.en_US
dc.description.abstractWith Industry 4.0, we ensure that digital communication is done in all parts of ourlives by making manual and manual transactions easily and quickly. While digitalization hasbeen influencing different sectors day by day, it has included the banking sector in acomprehensive manner. The banks that started the digitalization process to lose theircustomers and gain more customers entered into a fierce competition with each other in thisarea. The banks that started the digitalization process to lose their customers and gain morecustomers entered into a fierce competition with each other in this area. Banks, which investin these channels to a large extent, develop software specific to their own infrastructure.Phone, Internet and Mobile banking applications are digital channels currently used bybanks. One of the biggest advantages of digitalization is that they can be accessed by their customers at any time thanks to these digital channels. In terms of customers, digitalization has shown a great leap forward in terms ofbeing preferred because it does not disturb the comfort of life as well as time saving in orderto perform banking transactions whenever and wherever it wants. Digitalization has becomevery attractive thanks to the ability of the Bank customers to handle all of their bankingbusiness and to provide them with special services and products. Digitalization in banking contributes to the ecological system that we pollute moreand more each day due to the advantages it provides to banks and customers, as well as thereduction in resource usage, the avoidance of paper wastage and the decrease in the use ofvarious items such as the consumption of consumables.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBankaen_US
dc.subjectYazılımen_US
dc.subjectDijitalleşmeen_US
dc.subjectEndüstri 4.0en_US
dc.subjectDijital Bankacılıken_US
dc.subjectBanken_US
dc.subjectSoftwareen_US
dc.subjectDigitalizationen_US
dc.subjectIndustry 4.0en_US
dc.subjectDigital Bankingen_US
dc.titleBankacılıkta dijital gelişmeler ve müşterilerin dijitalleşmeye uyumu ve analizien_US
dc.title.alternativeDigital developments in banking and compliance and analysis of customers to digitalizationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 51525en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record