Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTekin, Segâh
dc.contributor.authorKanmaz, Merve
dc.date.accessioned2020-11-02T12:02:26Z
dc.date.available2020-11-02T12:02:26Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationKanmaz, M. (2020). ABD-Küba ilişkileri (1898-1959) ve ABD'nin şeker politikası. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4723
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstract1898 ABD-İspanya Savaşı ile bağımsızlığını kazanan Küba, 1898-1959 döneminde ABD ile yakın ilişkiler içinde olmuştur. Jeopolitik konumun yanı sıra küresel şeker üretimindeki başat konumu, ABD'nin küçük bir devlet olan Küba'ya olan ilgisini artırmıştır. 1898 ABD-İspanya savaşının ardından Küba'nın bağımsızlığını kazanma sürecini, Küba'da giderek artan şeker üretimi üzerinde ABD'nin politikalarını ve Küba'da yaşanan siyasal, toplumsal ve ekonomik gelişmeler sürecinin küçük devlet teorisi perspektifinde değerlendirilmesi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışma ABD'nin genel olarak 1898-1959 yılları arasında Latin Amerika'ya bakış açısı, Dünya'da şeker üretimi ve daha özelde ABD'de şeker üretiminin gelişimi nasıldır, Küba'da şeker üretiminin artmasıyla beraber ABD ile olan ticari ilişkilerin gelişiminin Küba'ya katkıları nelerdir, ABD'nin Küba'da şeker üretimi üzerindeki politikaları nedir sorularına cevap aranmaktadır. 1898 ABD-İspanya savaşının ardından Küba'nın bağımsızlığını kazanma süreci 1902 yılında Küba anayasasına eklenen Platt Değişikliğiyle beraber ABD'nin Küba üzerinde söz hakkına sahip olmasına yol açmıştır. Küba'da şeker kamışı üretiminin artmasıyla beraber ABD'nin Küba'ya olan yatırımları hızlanmıştır. Ayrıca Küba ile ABD'nin bu dönemde karşılıklı ekonomik, siyasal ve sosyal alanlarda yoğun ilişkiler ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractCuba, which gained its independence with the 1898 US-Spain War, had close relations with the USA in the period of 1898-1959. In addition to its geopolitical position, its dominant position in global sugar production has increased the US's interest in Cuba, a small state. The subject of this study is the evaluation of Cuba's independence after the 1898 US-Spain war, the policies of the USA on the increasing sugar production in Cuba, and the political, social and economic developments in Cuba in a small state theory perspective. The study is the USA's view point to Latin America in general between 1898-1959, the development of sugar production in the world and more particularly the production of sugar in the USA, with the increase in sugar production in Cuba, what are the contributions of the development of commercial relations with the USA to Cuba, what are the policies of the USA on sugar production in Cuba are being sought. The process of gaining independence from Cuba after the 1898 US-Spain war with the Platt Change added to the Cuban constitution in 1902, it caused the USA to have a say on Cuba. With the increase in sugarcane production in Cuba, the investments of the USA in Cuba have accelerated. In addition, intensive relations between Cuba and the US in this period of economic, political and social emerged.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject1898 ABD-İspanya Savaşıen_US
dc.subjectŞeker Politikasıen_US
dc.subjectABDen_US
dc.subjectKübaen_US
dc.subjectPlatt Değişikliğien_US
dc.subjectBatistaen_US
dc.subjectKüçük Devleten_US
dc.subjectUS-Spain War of 1898en_US
dc.subjectSugar Policyen_US
dc.subjectUSAen_US
dc.subjectCubaen_US
dc.subjectPlatt Changeen_US
dc.subjectSmall Stateen_US
dc.titleABD-Küba ilişkileri (1898-1959) ve ABD'nin şeker politikasıen_US
dc.title.alternativeUS-Cuban relations (1898-1959) and the sugar policy of the USAen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 0000-0001-7781-633Xen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-1479-6738en_Us
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilm Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record