Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTavukçuoğlu, Mustafa
dc.contributor.authorSüleyman, Cihangir
dc.date.accessioned2020-11-02T14:39:03Z
dc.date.available2020-11-02T14:39:03Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-11-15
dc.identifier.citationSüleyman, C. (2019). Bursa'da yaşayan Ahıska Türklerinde dini yaşantı ve din eğitimi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4753
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractBu çalışmada Ahıska'nın ve Ahıska Türklerinin tarihi ve geçmişten günümüze gelen süreçleri de araştırılmıştır. Bunun yanı sıra Ahıska Türklerinin 1944 Orta Asya'ya sürgün edilmesi, Ahıska'nın ele geçirilmesi, Ahıska Türklerinin Fergana bölgesinde yaşadıkları sıkıntılar ele alınmıştır. Ayrıca Bursa'da yaşayan Ahıska Türklerinin yerleşim bölgesi, nüfusları, Bursa'daki Ahıska Türklerinin sosyal ve kültürel yapısı incelenmiştir. Yine dünyada ve Bursa'da yaşayan Ahıska Türklerinin dini eğitim ve dini hayatları yani; sünnet merasimi, ölüm ve yas merasimi, millî giyim stili, millî mutfak zenginliği, folklor- dualar, şiirler ve atasözleri ele alınmıştır. Bursa'da Ahıska Türklerinde ailede din eğitimi, cami ve mescitlerde (Bursa ili örneği) din eğitimi, medya iletişim araçları ve din eğitimi ve Bursa Ahıska Türklerinde ahlak, Bursa Ahıska Türklerinde inanç ve Bursa Ahıska Türklerinde ibadet konuları araştırılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, the history of the Ahiska and Meskhetian Turks and the processes from past to present are also investigated. Besides, the exile of Meskhetian Turks to Central Asia in 1944, the seizure of Ahiska and the problems of Meskhetian Turks in Ferghana region were discussed. In addition, the population of Ahiska Turks living in Bursa, their population, social and cultural structure of the Ahiska Turks in Bursa were examined. The religious education and religious life of the Ahiska Turks living in the world and Bursa; circumcision, death and mourning, national dress style, national culinary richness, folklore-prayers, poems and proverbs. Religious education in the family of Ahıska Turks in Bursa, mosques and masjids (the example of Bursa province) religious education, media communication tools and religious education and morality in Bursa Ahıska Turks, belief in Bursa Ahıska Turks and worship in Bursa Ahıska Turks were investigated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAhıskaen_US
dc.subjectBursaen_US
dc.subjectAhıska Türklerien_US
dc.subjectDinen_US
dc.subjectEğitim ve Din Eğitimien_US
dc.subjectAhiskaen_US
dc.subjectAhiska Turksen_US
dc.subjectReligion and Religious Educationen_US
dc.titleBursa'da yaşayan Ahıska Türklerinde dini yaşantı ve din eğitimien_US
dc.title.alternativeReligious life and religious education of Ahiskan Turkishes who are living in Bursaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 7227en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record