Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSayın, Yusuf
dc.contributor.authorAbdulrahman, Mohammed Tahsen
dc.date.accessioned2020-11-04T08:23:38Z
dc.date.available2020-11-04T08:23:38Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-08-24
dc.identifier.citationAbdulrahman, M T. (2020). Irak'ta Daeş'in çıkışı ve Irak Türkmenlerine etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4820
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractIrak Türklerinin durumunun incelenmesi birçok açıdan önemlidir. Türkmenlerin, Irak’ta üçüncü etnik unsur olmalarına rağmen, haklarında yeterince araştırmanın bulunmadığını söylemek mümkündür. Tarihleri boyunca barışçıl politika izlemeyi tercih eden Türkmenler, istikrar ve barışın sağlanması konusunda bir örnek oluşturmaktadırlar. Osmanlıdan sonra peş peşe gelen Irak yönetimleri tarafından her türlü asimile, katliam ve baskılara maruz kalan Türkmenler, 2003 sonrası demokrasi döneminde de yaşadıkları bu zorluklar son bulmamıştır. Aksine daha da zorlaştığını söylemek mümkündür. Eskiden Araplaştırma politikasıyla karşı karşıya olan Türkmenler bu kez de bölgenin yeniden demografisini değiştirme amaçlı olarak Kürtleştirme politikasıyla karşılaşmışlar. Bağdat ile Erbil arasında yaşanan sorunlar yüzünden Türkmen bölgeleri terör faaliyetlerine açık bir saha olmuştur. Haziran 2014’te ortaya çıkan ve hızlıca yayılan DAEŞ terör örgütü Irak’ta Türkmenlere çok ağır darbeler vurmuştur. Fakat DAEŞ’in Türkmenlere karşı toplu katliam yapması, kadın-çocuğa tecavüz etmesi ve onları kaçırması, bölgelerinin demografisini değiştirme amaçlı onları göçe zorlaması ve hatta bölgelerindeki tarihi eserler dâhil her şeyi yıkıp yerle bir etmesine rağmen, bu konular mahalli ve uluslararası merkez ve örgütler tarafından ele alınmamış ve yeteri kadar da akademik olarak çalışılmamıştır. Bu çalışmada işgal sonrası Irak’ta ortaya çıkan başta terör faaliyetleri ve mezhepsel/etnik çatışmalar, özellikle de DAEŞ terör örgütünün Irak ve Irak Türkmenlerine etkisi, ayrıca Türkmenlerin örgüte karşı göstermiş oldukları mücadele ele alınmıştır.en_US
dc.description.abstractInvestigating the circumstances of the Iraqi Turks are important in several manners. Despite being the third ethnic community in Iraq, the Turkmens and their situation are not thoroughly researched. The Turkmens, who have preferred to pursue peaceful lifestyle throughout their history, can be taken as an example for ensuring stability and peace. Sufferings of the Turkmen, who have been also subjected to all kinds of assimilation, massacres, and oppression by the consecutive Iraqi administrations after the Ottoman Empire, did not end during the democratic period after 2003. On the contrary, it is possible to say that their life is getting more difficult. Although The Turkmens were faced with Arabization policy in the past, they have later faced with the Kurdization policy to change the demography of their region again. On the top of that, the problems between Baghdad and Erbil have made the Turkmen regions open to terrorist activities. The terrorist organization DAESH, which emerged in June 2014 and spread rapidly, causes heavy damages to the Turkmens in Iraq. Unfortunately, despite the mass murder of the DAESH against the Turkmens, raping and abducting women and children, forcing them to migrate to change the demography of their regions, and even destroying everything including historical artifacts in their regions; these issues are not dealt by local and international centers and organizations and adequately academically studied. In this study, the terrorist activities and sectarian / ethnic conflicts emerged in Iraq after the occupation, especially the effect of the terrorist organization DAESH on Iraq and the Iraqi Turkmens. Accordingly, the struggle of the Turkmens against the organization will be discussed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectABDen_US
dc.subjectDAEŞ-IŞİDen_US
dc.subjectIraken_US
dc.subjectÖrgüten_US
dc.subjectTürkmenleren_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectTerören_US
dc.subjectDAESH-ISISen_US
dc.subjectIraqen_US
dc.subjectOrganizationen_US
dc.subjectTurkmenen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectTerroren_US
dc.subjectUSAen_US
dc.titleIrak'ta Daeş'in çıkışı ve Irak Türkmenlerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe emergence of daes in iraq and its effect on Iraqi Türkmenen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 234018en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record