Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAtçeken, İsmail Hakkı
dc.contributor.authorKapcı, Ömer Vehbi
dc.date.accessioned2020-11-04T13:45:33Z
dc.date.available2020-11-04T13:45:33Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-01-21
dc.identifier.citationKapcı, Ö. V. (2019). Hz. Ömer'in öngörüleri (Dini, siyasi, sosyal ve kültürel). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4891
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractİslâm Tarihi, önderlik vasfıyla, yalnızca dini hassasiyeti fazla olan biri değil, aynı zamanda başarılı bir komutan ve yönetici olduğunu kanıtlayan; İslâm devlet idaresinin esasını tespit ve tahlil etmede hatırı sayılır bir kişiliğe sahip Hz. Ömer'in başarılı önderliği sayesinde ihtişamlı bir on yıla sahne olmuştur. Hz. Ömer öngörüsün kuvvetini, sadece kendi döneminde değil; daha Hz. Peygamber döneminde de Allah'tan aldığı muvâfakatlarla ispat etmiştir. Zira o, aldığı kararların bir çoğu ile; Allah tarafından onaylanma şerefine erişmiştir. Ne var ki onaylanan bu olaylar, 'Muvâfakat-ı Ömer' şeklinde tarihte birçok çalışmada araştırma konusu yapılmış; fakat Hz. Peygamber'in vefatından sonraki dönemleri kapsamamıştır. Oysa aynı kişi, Hz. Peygamber'in vefatından sonra hayatına devam etmiş; öngörüsü ile birçok soruna çözüm bulmuş ve oluşması muhtemel birçok sorunu da engellemiştir. Hz. Ömer ve öngörüsü, rivayetlerin toplanmasından çok; tarih usûlü açısından ehemmiyetli bulunmuştur. Çalışma, sadece İslâm Tarihi alanında değil; temel İslâm bilimleri açısından da özellikle 'sabit ve değişkenler'in tespitinde öngörünün önemini ortaya koymaktadır.en_US
dc.description.abstractIslamic history, by virtue of leadership, proves that he is not only a person with a high religious sensitivity, but also a successful commander and manager; owning a considerable personality in determining and analyzing the basis of Islamic state administration, thanks to the successful leadership of Omar, it has witnessed a spectacular decade. Hadrat Omar, not only in his time, but also in the period of Prophet Muhammed, has proved the strength of his foresight, by the approval of Allah. With many of the decisions he has made; he had the honor of being endorsed by Allah. However, these events which were approved, have been researched in many studies in history as 'Muvâfakat-ı Ömer', but did not cover the periods after the death of the Prophet. However, the same person, continued his life after the death of the Prohphet; has found solutions to many problems and prevented many possible problems with his foresight. Hadrat Omar and his foresight, rather than for the collection of narrations; was found to be important in terms of historical method. The study, not only in the field of Islamic History; but also in terms of basic Islamic sciences, especially in determining the 'constant and variables' reveals the importance of foresight.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHz. Ömeren_US
dc.subjectöngörüen_US
dc.subjectHadrat Omaren_US
dc.subjectforesighten_US
dc.titleHz. Ömer'in öngörüleri (Dini, siyasi, sosyal ve kültürel)en_US
dc.title.alternativeForesights of Hadrat Ömar (Religious, political, social and cultural)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 7690en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record