Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorEcirli, Şamil
dc.contributor.authorDeveci, Ahmet
dc.date.accessioned2020-11-05T05:02:38Z
dc.date.available2020-11-05T05:02:38Z
dc.date.issued1996en_US
dc.date.submitted1996
dc.identifier.citationDeveci, A. (1996). Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993-95 arşiv verilerine dayanarak Konya ve çevresinde kanser. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4895
dc.description.abstractKonya ve çevre yerleşim birimlerinde kanser savaşı konusundaki öncelikleri tesbit etmek maksadı güdülmüş, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi arşivi retrospektif ve tanımlayıcı karakterdeki çalışma için taranmıştır. Hastaneye 07/93-07/95 tarihleri arasında 29260 hastanın başvurduğu ve bu hastaların 1 154 tanesinin kanser hastası olduğu tesbît edilmiştir. Genel olarak bölgede en sık rastlanılan kanser akciğer kanseridir. Bunu merkez sinir sistemi (SSS), mide, kolon, lenf, kan, meme, mesane, larinks ve cilt kanserleri tâkib etmektedir. Erkeklerde akciğer, mide, SSS, kan, mesane, larinks, kolon, lenf, karaciğer ve cilt kanseri ilk 10 sırayı teşkil ederken kadınlarda bu sıra meme, SSS, akciğer, lenf, over, mide, kolon, cilt, kan ve pankreas kanseri şeklinde oluştu. Genel olarak kanser erkeklerde daha sık görülmüştür. Baş-boyun, tiroid, SSS ve primer odağı tesbît edilemeyen tümörler kadınlarda daha sık görülmüştür. Mesane, akciğer ve larinks tümörleri ise erkeklerde daha fazla görülmüştür. Konya'nın merkez ilçelerinde kolon, meme, kan, özofagus, sürrenal ve kemik tümörüne; Cihanbeyli'de ise over tümörüne diğer yerleşim birimlerinde rastlanandan daha fazla rastlanılmıştır. Hastaların yaş ortalaması ileri ülkelerdeki hastaların yaş ortalamasından daha düşük bulundu. SSS, meme, kemik, lenf ve testis tümörleri erken; prostat, mesane, cilt, larinks ve mide kanserleri ise istatistiksel olarak anlamlı derecede daha ileri yaşlarda görüldü. Şehirlerde kansere daha fazla rastlandı. Meme kanseri şehirde öteki tüm kanserlerden daha anlamlı derecede fazla görülürken, mide kanseri köyde daha fazla görüldü. Ayrıntılı meslek anamnezleri alınamadığı için meslekler arasında istatistiksel açıdan önemli fark tesbît edilmedi.en_US
dc.description.abstractTo detect priorities for war aganist cancer in Konya and surroundings was aimed in this study and for this purpose archives of Selçuk University, Faculty of Medicine, Education and investigation hospital were evaluated in a retrospective and descriptive study. 29260 patients admitted to the hospital between 07/93-07/95, and 1154 of them were found to had cancer. Generally lung cancer is the most frequent cancer in this district. Central nervous system (CNS), stomach, colon, lymph, blood, breast, urinary bladder, larynx and skin cancers follow this. While lung, stomach, CNS, blood, urinary bladder, larynx, colon, lymph, liver and skin cancers constituted first 10 frequent cancers in men; breast, CNS, lung, lymph, ovary, stomach, colon, skin, blood and pancreas cancers were the first 10 for women. As a general cancers were more frequent in males. Head and neck, thyroid, CNS cancers and cancers of unknown origin were more common in females. Urinary bladder, lung and larynx cancers were more common in men. İn central Konya, colon, breast, blood, esophagus, surrenal and bone tumors and in Cihanbeyli tumors of ovary were seen more common than the other districts. Average age of our patients were found to be lower than average age of patients in developped countries. CNS, breast, bone, lymph and testis tumors were seen significantly earlier; prostate, urinary bladder, skin, larynx and stomach cancers were seen in significantly advanced ages. Cancer were common in cities. While breast cancer were seen significantly more than other cancers in urban areas; stomach cancers were more in rural areas. Because of lack of detailed occupational history there were no statistically significant differences between occupations of patients.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNeoplazmlaren_US
dc.subjectNeoplasmsen_US
dc.titleSelçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993-95 arşiv verilerine dayanarak Konya ve çevresinde kanseren_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record