Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSelçuk, Nedim Yılmaz
dc.contributor.authorDoğan, Ali
dc.date.accessioned2020-11-05T05:02:59Z
dc.date.available2020-11-05T05:02:59Z
dc.date.issued2015en_US
dc.date.submitted2015
dc.identifier.citationDoğan, A. (2015). Hemodiyaliz yapılan hastalarda düşük sodyum içerikli diyalizat kullanımının uzun dönem sonuçları. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4897
dc.description.abstractAz sayıda olgu içeren sınırlı sayıda çalışmada hemodiyaliz hastalarında diyalizat sodyumunun azaltılmasının kan basıncını azaltabildiği gösterilmiştir. Biz de kronik hemodiyaliz yapılan hastalarda plazma sodyumuna göre yüksek veya düşük diyalizat sodyumu kullanılan hastaların uzun dönem sonuçlarını araştırmayı planladık. Hastalar ve Metodlar: Kronik olarak HD'e giren 45 hasta (21 erkek,24 kadın) retrospektif olarak incelendi. Diyaliz öncesi plazma sodyum düzeyi diyalizat sodyum düzeyinden yüksek olan hastalar düşük sodyum içerikli; diyaliz öncesi plazma sodyum düzeyi diyalizat sodyum düzeyinden düşük olan hastalar yüksek sodyum içerikli diyalizat ile HD'e alınmıştı.Düşük sodyum içerikli diyalizat ile HD alınan hastalar tansiyon değerleri yüksek, hipervolemisi olan veya tuz diyetine uyumsuz fazla kilo ile gelen hastalardan seçilmişti. Yüksek sodyum içerikli diyalizat ile HD alınan hastalar ise diyaliz esnasında sık hipotansif atak geçiren hastalardı. Hastaların her ay bakılmış olan üre, kreatinin ve plazma sodyum düzeyi kaydedildi. Ayrıca hastaların aylık ortalama giriş ve çıkış tansiyon değerleri, uf miktarı, hipotansif atak sayıları, antihipertansif ilaç sayıları ile vücut ağırlıkları da kaydedildi. Daha sonra düşük veya yüksek sodyum içerikli diyalizat ile HD'e alınan hastaların ilk ay değerleri ile son ay değerleri karşılaştırıldı. İstatistiki olarak Two way anova, Mc nemar, spearman korelasyon testleri kullanıldı. Bulgular: Hastalar düşük sodyumlu diyalizatla ortalama 44,7 ay, yüksek sodyumlu diyalizatla ortalama 34,4 ay hemodiyalize alındı. Düşük sodyum içerikli diyalizat ile HD alınan hastaların kan basınçlarında düşüş, antihipertansif ilaç sayısında azalma ve daha az uf uygulandığı görüldü. Diyaliz esnasında gözlenen hipotansif atak sıklığı incelendiğinde hem düşük sodyum içerikli diyalizat hem de yüksek sodyum içerikli diyalizat ile HD'e alınan hastalarda hipotansif atak sıklığı artmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı değildi. Her iki grup arasında ki hipotansif atak sayısında da anlamlı artış yoktu. Sonuç: Hemodiyaliz hastalarında diyaliz öncesi Na konsantrasyonuna göre diyalizat sodyumunun azaltılması hastalarda tansiyon değerlerini düşürür, diyalizler arası kilo artışını ve antihipertansif ilaç ihtiyacını azaltır. Bu olumlu etki, diyaliz öncesi serum Na düzeyindeki artışa rağmen devam eder. Anahtar kelimeler: Hemodiyaliz, diyalizat sodyumu, diyaliz hipotansiyonuen_US
dc.description.abstractA limited number of studies, containing a few facts, have shown that decreasing dialysate sodium in HD patients may lower the blood pressure. Hence, this study aims to search for long-term results in patients using dialysate of high and low sodium concentrations in comparison with plasma sodium (Na). Method: This study retrospectively involved 45 chronically haemodialysed patients(21 men,24 women ). Patients with higher pre-dialysis plasma sodium levels were haemodialysed by using dialysate of low sodium concentrations and the patients with lower plasma sodium were haemodialysed by using dialysate of high sodium concentrations. Patients who received low sodium content dialysate were chosen among the ones which have high blood pressure values, hypervolemia, overweighted and whomin compatible with low salt diet. Patients monthly urea, creatinine and plasma sodıum levels were recorded.In addition, the average monthly values of the input and output pressure of the patient, the amount of UF, the number of hypotensive episodes, the number of antihypertensive drug sand body weight were recorded. Then first and last month values of lower sodium content dialysate group compared to first and last month values of high sodium content dialysate group.Two way ANOVA, Mc Nemar, Spearman correlation tests was used. Findings: Patients received HD with low sodium dialysate for average value of 44.7 months, with high sodium dialysate for average value of 34.4 months. We observed that blood pressures ,amount of UF and antihypertensive medication needs of HD patients with dialysate of low sodium concentrations decreased more than the other group.We observed that hypotensive episodes recorded were increased in HD patients with dialysate of both high and low sodium levels. However, this increase was statistically insignificant. There was no significant increase in the number of hypotensive episodes between the two groups Conclusion: Decreasing dialysate sodium concentration of hemodialysis patients in comparison with Na concentration at the pre-dialysis stage reduces blood pressure, inter-dialysis weight gain and antihypertensive medication needs of patients. This positive effect continues despite the increase in serum Na levels at the pre-dialysis stage. Keywords:Hemodialysis, dialysate sodium, dialyze hypotensionen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBöbrek hastalıklarıen_US
dc.subjectKidney diseasesen_US
dc.subjectBöbrek yetmezliği-kroniken_US
dc.subjectKidney failure-chronicen_US
dc.subjectDiyalizen_US
dc.subjectDialysisen_US
dc.titleHemodiyaliz yapılan hastalarda düşük sodyum içerikli diyalizat kullanımının uzun dönem sonuçlarıen_US
dc.title.alternativeLong-term results of using dialysate of low sodium concentrations in haemodialysed patientsen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record