Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTaş, İsmail
dc.contributor.authorAltınsoy, Havva Sümeyra
dc.date.accessioned2020-11-05T12:09:25Z
dc.date.available2020-11-05T12:09:25Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-07-05
dc.identifier.citationAltınsoy, H. S. (2019). Gazzâlî'nin düşünce evreleri ve bu bağlamda felsefe eleştirisinin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4949
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractBu tez, Gazzâlî'nin düşünceleri evreleri bağlamında felsefe eleştirisinin değerlendirilmesini hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda çalışmanın birinci bölümünde Gazzâlî'nin yetiştiği ortam ve düşünce evreleri arasındaki bağlantı irdelenmeye çalışılmıştır. Gazzâlî'nin yaşadığı dönemdeki siyasi, toplumsal, fikrî hareketlerin düşünce hayatına etkileri, karakter yapısı da dikkate alınmak suretiyle incelenmiştir. Bu noktada Gazzâlî'nin yaşamı bilgi, şek ve yakîn düşüncesi etrafında ele alınmıştır. Sonrasında ise Gazzâlî'nin düşünce evreleri; beyânî, felsefi ve tasavvufi dönem olmak üzere üçlü bir tasnife tabi tutulmuştur. İkinci bölümde Gazzâlî düşüncesinde felsefenin konumu Gazzâlî'nin ilimler tasnifi ve felsefi ilimlere bakışı bağlamında ele alınmış, son olarak ise onun felsefe eleştirilerinin bir olumlama ameliyesi olarak görülüp görülemeyeceği sorgulanmıştır.en_US
dc.description.abstractThis thesis aims to assessment of al-Ghazali's criticism on philosophy in the regard of al-Ghazali's thinking stages. Leading this purpose, relationship between al-Ghazali's environment that he grows up and his thinking stages are tried to examine in the first chapter of this study. Impacts of political, social and intellectual movements in the period of al-Ghazali on his idea life are examined by means of considering of his character structure. At this point, life of al-Ghazali is approached around knowledge, doubt and exact information. Then al-Ghazali's thinking stages are subjected to triple classification to be exposition, demonstration/disputing and gnosis periods. In the second chapter position of philosophy on al-Ghazali's thought is taken in the context of al-Ghazali's classification of sciences and view of philosophical sciences and terminally his criticism on philosophy is questioned whether it is considered as affirmation process.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectbilgien_US
dc.subjectşüpheen_US
dc.subjectyakînen_US
dc.subjectmetafiziken_US
dc.subjectknowledgeen_US
dc.subjectdoubten_US
dc.subjectexact informationen_US
dc.subjectmetaphysicsen_US
dc.titleGazzâlî'nin düşünce evreleri ve bu bağlamda felsefe eleştirisinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeAl-Ghazali's thinking stages and assessment of his criticism on philosophy in this contexten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-1913-6592en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record