Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorOran, Bülent
dc.contributor.authorAtabek, Mehmet Emre
dc.date.accessioned2020-11-06T06:23:58Z
dc.date.available2020-11-06T06:23:58Z
dc.date.issued1998en_US
dc.date.submitted1998
dc.identifier.citationAtabek, M. E. (1998). Akut romatizmal ateş etyopatogenezinde serbest radikallerin rolü. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4985
dc.description.abstractBu çalışmada çocukluk çağında Akut Romatizmal Ateş (ARA) etyopatogenezinde serbest oksijen radikallerinin rolü ve klinik bulgularla ilişkileri araştırılmıştır. Bu çalışmayı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Kardioloji Ünitesinde 1996 ile 1997 yıllan arasında yaptık. 5 ile 15 yaşlarında 23 hasta ve 25 sağlam çocuk araştırmaya dahil edildi. Hastaların 17'sinde kardit gözlendi. ROM düzeyleri tanımında ve daha sonra da periyodik olarak belirlendi. Serbest oksijen radikalleri ve ürünleri dROM kiti (d-ROMs test, Diacron s.r.I. Diagnostics Division, Via Zircone n.8-58100 Grosseto-İtaly) kullanılarak ve kolorimetrik olarak ölçüldü. Tanı anındaki plazma ROM düzeyi kontrol grubundaki ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (P<0.05). 15, 30 ve 90. günlerde plazma ROM düzeylerinin giderek azaldığını gözledik. Karditi olmayanlarla kıyaslandığında karditli hastaların plazma ROM düzeyleri istatistik olarak anlamlı bir farklılık göstermiyordu. Anlamlı olmamakla birlikte, 90. günde plazma ROM düzeyi hâlâ yüksekti. Biz bu çalışmada serbest oksijen radikallerinin ARA etyopatogenezinde önemli bir rol oynadıkları sonucuna vardık.en_US
dc.description.abstractIn this study the role of oxygen free radicals in the etiopathogenesis of Acute Rheumatic Fever (ARF) in childhood and its relationship between the clinical findings were investigated. We conducted this study in the Department of Pediatric Cardiology in Selçuk University, Faculty of Medicine, from 1996 to 1997. Twenty three patients with an age range of 5 to 15 years and 25 healthy children were included. Carditis was observed in 17 of the patients. The ROM levels were determined at the time of diagnosis and periodically after than. Oxygen free radicals and its products were measured colorimetrically using dROM's kit (d-ROMs test, Diacron s.r.I. Diagnostics Division, Via Zircone n.8-58100 Grosseto-İtaly). The plasma ROM level at the time of diagnosis compared to that of control group was found statistically significant (PO.05). We observed a progressive decrease in plasma ROM levels at days 15, 30 and 90. The patients with carditis didn't have statistically different plasma ROM levels compared to the patients without carditis. The plasma ROM level at day 90 was still higher, though unsignificant, than that of the control group. In this study, we conclude that the oxygen free radicals may play an important role in the etiopathogenesis of ARF.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAkut Romatizmal Ateşen_US
dc.subjectAcute Rheumatic Feveren_US
dc.titleAkut romatizmal ateş etyopatogenezinde serbest radikallerin rolüen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalığı Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record