Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKaplan, Doğan
dc.contributor.authorEtyemez, Fetullah
dc.date.accessioned2020-11-06T08:13:51Z
dc.date.available2020-11-06T08:13:51Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-02-25
dc.identifier.citationEtyemez, F. (2019). Abdal-Alevilik ilişkisi Konya merkez Yenimahalle ve Doğanlar mahallesi örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/5012
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractAbdal Alevilik İlişkisi Konya Merkez Yenimahalle ve Doğanlar Mahallesi Örneği isimli tezimizde Anadolu kültürünün önemli bir ögesi olan Türkmen-Alevi Abdal toplumunu Konya Merkez Mahalleleri özelinde Mezhepler Tarihi Bilimi çerçevesinde incelemeye ve ortaya koymaya çalıştık. Çalışmamız bir giriş, iki bölüm ve bir sonuçtan oluşmaktadır. Giriş bölümünde konunun önemini belirterek Abdal kavramını Etimolojik ve Istılahi anlamını kavramsal bir çerçevede ortaya koyduk. Abdalların ve Konya Abdallarının tarihsel sürecini, Türkiye'de yaşayan Abdal topluluklarının yaşam alanlarını, Abdal kavramının doğuşundan günümüze Alevilik, Bektaşilik, Kalenderîlik gibi ilişkili olduğu alanlarla ilgili bilgileri birinci bölümde sergiledik. Araştırmamızın ikinci bölümünde Konya Abdallarının Dini inanışları, inanç ritüelleri ve yaşam biçimleri ile ilgili elde ettiğimiz bilgileri, gözlemleri ortaya koymaya çalıştık. Sonuç olarak da bir değerlendirme yaparak çok daha iyisinin yapılabileceği ve daha fazla emek sarf edilebileceği bilinci ile çalışmamızı bitirmiş olduk.en_US
dc.description.abstractThe aim of this thesis titled "Abdal and Alevism Relationship in The Example of Konya City Center Yeni Mahalle Neighboorhood" to examine and present relationship between Alevism and Abdal which is an important element of Anatolian culture in the example of Konya City Center Yeni Mahalle Neighboorhood. This study consists of one introduction and two chapters and one conclusion. In the introduction we put the methodology of this study and we analyzed the meaning of word "Abdal" terminologically. Secondly we tried to explain the historical process of Abdal communities living in Turkey.In the first chapter we put the relationship between Alevis and Bektashis and Qalenders with Abdals. In the last chapter we examined Konya City Abdals who live in city center of Konya separately in some neighboorhoods. We attend their Cem Ceremonies and interviewed their Dedes and talked another important persons and tried to understand what they think and what they believe and what do they want as a ignored community. In the conclusion evaluated the results we reached and put forward some suggestions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.publisher
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectabdalen_US
dc.subjectKonya Merkezen_US
dc.subjectAlevien_US
dc.subjectYeni Mahalleen_US
dc.subjectdoğanlar Mahallesien_US
dc.subjectKonya City Centeren_US
dc.subjectYenimahalle and Doğanlar Neighboorhoodsen_US
dc.titleAbdal-Alevilik ilişkisi Konya merkez Yenimahalle ve Doğanlar mahallesi örneğien_US
dc.title.alternativebdal and alevism relationship in the example of Konya city center Yeni mahalla and Doganlar neighboorhoodsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 0000-0001-9004-0863en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record