Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇetin, Hüseyin
dc.contributor.authorUluışık, Tuncay
dc.date.accessioned2020-11-06T08:32:15Z
dc.date.available2020-11-06T08:32:15Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-03-20
dc.identifier.citationUluışık, T. (2019). Türkiye muhasebe ve finansal raporlama standartlarına göre finansal araçların değerlemesi ve muhasebeleştirilmesi vergi usul kanunu ile karşılaştırılması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/5016
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractFinansal araçların sınıflandırılması, değerlemesi ve muhasebeleştirilmesine ilişkin Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarında, TMS/IAS 32 Finansal Araçlar: Sunum, TMS/IAS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme, TFRS/IFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar ve TFRS/IFRS 9 Finansal Araçlar standartları bulunmaktadır. Çalışmada, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları ile Vergi Usul Kanunu kapsamında finansal araçlar ayrıntılı olarak açıklanarak, finansal araçların, sınıflandırılması, muhasebeleştirilmesi ve değerlemesi üzerinde durulmaktadır. Ayrıca finansal araçlardaki değer düşüklüğü ve finansal riskten korunma muhasebesine ilişkin muhasebe kayıtları da örneklendirilerek açıklanmıştır.en_US
dc.description.abstractRelated to classification, valuation and accounting of financial instruments, there are standarts such as TAS/IAS 32: Financial Instruments: Presentation, TAS/IAS 39 Financial Instruments: Accounting and Measurement, TFRS/IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures and TFRS/IFRS 9 Financial Instruments in Turkey Accounting and Financial Reporting Standards. In the study, the classification, accounting and valuation of financial instruments are emphasized by explaining the financial instruments in detail within Turkey Accounting and Financial Reporting Standards and the Tax Procedure Law. In addition, impairment of financial instruments and accounting records related to hedge accounting are explained with examples.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFinansal Araçlaren_US
dc.subjectFinansal Araçların Muhasebeleştirilmesien_US
dc.subjectFinansal Araçların Değerlemesien_US
dc.subjectFinansal Riskten Korunmaen_US
dc.subjectTMS 32en_US
dc.subjectTMS 39en_US
dc.subjectTFRS 7en_US
dc.subjectTFRS 9en_US
dc.subjectFinancial Instrumentsen_US
dc.subjectAccounting of Financial Instrumentsen_US
dc.subjectValuation of Financial Instrumentsen_US
dc.subjectFinancial Hedgingen_US
dc.subjectTAS 32en_US
dc.subjectTAS 39en_US
dc.subjectTFRS 7en_US
dc.subjectTFRS 9en_US
dc.titleTürkiye muhasebe ve finansal raporlama standartlarına göre finansal araçların değerlemesi ve muhasebeleştirilmesi vergi usul kanunu ile karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeValuation and accounting of financial instruments according to Turkish accounting and financial reporting standards comparison with tax procedure lawen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 0000-0002-2919-0165en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record