Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYeşil, Mahmut
dc.contributor.authorÇarman, Şeyma
dc.date.accessioned2020-11-06T11:40:17Z
dc.date.available2020-11-06T11:40:17Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-04-30
dc.identifier.citationÇarman, Ş. (2019). Zanla ilgili hadislerin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/5037
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractDüşünce, kişinin hareketlerini yönlendiren en önemli kaynaktır. Kanaatlerimiz, bireysel ve sosyal ilişkilerimizin yanında kulluğumuzu da etkiler. Bu sebeple çalışmamızda zan kavramını hadisler açısından inceledik. Ayrıca zannın durumunu tahlil ederek düşüncelerimizi nasıl şekillendirmemiz gerektiğini hadislerle incelemeye çalıştık. Araştırmamız, belirlenmiş olan hadis kitaplarıyla sınırlı tutulmuştur. Çalışmanın girişinde kullanılacak kaynaklar belirlendikten sonra birinci bölümde zan kavramının anlam farklılıklarını göstermeye ve Temel İslamî İlimler'de zannî bilgi ve değeri hakkında bilgi vermeye çalıştık. İkinci bölümde, zan kavramının geçtiği hadisleri tasnif ettik. Sonuç olarak birçok kötü davranışlara sevk eden ve günaha sürükleyen bir düşünce olduğu görülmektedir. Bu sebeple su-i zandan sakınma ve sakındırma emirleri bulunmaktadır.en_US
dc.description.abstractThougt is the most important source which directs the person. Our beliefs affect not only our oersonal and social relations but also our servitue to the God. For this reason, the purpose of our work is to determine the position of whisful thinking according to our religion with regards to hadiths. Also we try to analyze how to develop our opinions within the context of hadiths by examining whisful thinking. We kept our search limited by selected hadith books. After determining the sources that we will use in the entry of our work, we try to introduce the meaning differences of concept of whisful thinking and to give information about whisful thinking and its value in Fundamental Islamic Sciences. In the second part, we classified the hadiths based on the concept of whisful thinking. As a result it is decided that whisful thinking causes several misbehaviors and the sin. For that reason, there are several commands to keep away from bad whisful thinking.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZanen_US
dc.subjectHaber-i Vahiden_US
dc.subjectWhisful Thinkingen_US
dc.titleZanla ilgili hadislerin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeAn assessment of the hadiths about assumptionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 8711en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record