Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKoyuncu, Nuran
dc.contributor.authorSallum, Özge
dc.date.accessioned2020-11-06T12:24:39Z
dc.date.available2020-11-06T12:24:39Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-04-29
dc.identifier.citationSallum, Ö. (2019). Suriyelilerin Türkiye'deki hakları ve haklarının farkındalığına yönelik araştırma: Konya örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/5068
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractTürkiye'nin en önemli sınır komşularından olan Suriye 2011 yılından bu yana iç savaştan etkilenmiş ve bu durum Türkiye'yi de etkilemiştir. Suriyeliler ülkelerinden zulüm nedeniyle zorunlu olarak çeşitli ülkelere göç etmişlerdir. Bu göç başta hukuki olmak üzere birçok açıdan Türkiye'yi etkilemiştir. Resmi olarak yapılan açıklamalar ve görsel basından da dikkat edileceği üzere Suriyelilerin hukuki statüsü ile alakalı farklı kavramlar kullanılmaktadır. Bu tezin amacı da Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin hukuki olarak statülerini ortaya koyabilmektir. Türkiye'de yaşadıkları sürece karşılaştıkları sorunlara hukuki bağlamda değinmek istenmiştir. Konya ilinde anket yoluyla Suriyelilerin haklarından ne kadar haberdar oldukları istatistiksel olarak belirlenmiş ve hukuki literatür çerçevesinde açıklanmıştır. Tezin giriş kısmında ve birinci bölümde Suriye ve siyasi yapısı ele alınmış akabinde savaş sürecine kadar geçen zaman irdelenmiştir. İkinci bölüm birinci kısımda uluslararası hukukta ve milletlerarası sözleşmelerde mülteci kavramı ve mültecilerin hukuki statüsü ve uluslararası hukuk bakımından mülteci kavramı ve ilgili kavramlar açıklanmıştır. İkinci kısımda ise Suriyelilerin Türkiye'de ve Türkiye'nin kabul ettiği uluslararası belgelerdeki hakları madde madde belirtilmiştir. Üçüncü bölümde Türkiye'nin mülteci politikası, 1951 Cenevre Sözleşmesi, 1967 Protokolü, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Geçici Koruma Yönetmeliği ile birlikte Türkiye'deki hakları yasalar çerçevesinde açıklanmıştır. Dördüncü bölümde ise Konya bölgesinde yapılan anket sonuçları değerlendirilmiş ve Suriyelilerin haklarının farkındalığına yönelik değerlendirme yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractNot only Syria, which is one of the most important border neighbors of Turkey, but also Turkey has strongly been affected from the Syrian civil war from 2011 and now. Syrians have migrated to various countries due to the persecution of their countries. In particularly, this immigration has affected many aspects of Turkey by legally. Some different concepts are used for the legal status of Syrians as it is mentioned in the official explanations as well as the visual media. This aim of this thesis is to be able to reveal the legal status of Syrian living in Konya. The problems they face to face as they live in Turkey were asked to be adressed in a legal context. The level of awareness of the legal rights of Syrians has been determined by means of questionnaires in the province of Konya statistically and explained to the framework of legal literature. In the first part of introduction section, Syria and its political structure are discussed and then the time to war period is examined. The concept of refugee in international law and international conventions, the legal status of refugees and the concept of refugee, in the context of international law and related concepts are explained in the second part. Rights in the international instruments that the second part of the Syrians in Turkey and Turkey's acceptance is explained by the items. In the third section, The policy of Turkey's refugee,Geneva Convention in 1951 and the Protocol of 1967, Foreign Protectionact and internatioal rights in Turkey with temporary protection regulations are described in the legal framework. In the fourth section, the results of the survey conducted in Konya region have been evaluated and an evaluation was made for the awareness of the rights of Syrians.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMültecien_US
dc.subjectUluslararası Korumaen_US
dc.subjectGeçici Korumaen_US
dc.subjectSuriyelilerin Hukuki Durumuen_US
dc.subjectGöçen_US
dc.subjectYabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunuen_US
dc.subjectKonya`daki Suriyelileren_US
dc.subjectRefugeesen_US
dc.subjectİnternational Protectionen_US
dc.subjectTemporary Protectionen_US
dc.subjectLegal Status Of Syriansen_US
dc.subjectİmmigrationen_US
dc.subjectForeigners And İnternational Protection Lawen_US
dc.subjectSyrians in Konyaen_US
dc.titleSuriyelilerin Türkiye'deki hakları ve haklarının farkındalığına yönelik araştırma: Konya örneğien_US
dc.title.alternativeRights of Syrians in Turkey and research about awareness of the rights of the Syrians: Konya exampleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 27520en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record