Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorMartı, Huriye
dc.contributor.authorYıldız, Filiz
dc.date.accessioned2020-11-09T08:05:20Z
dc.date.available2020-11-09T08:05:20Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-14
dc.identifier.citationYıldız, F. (2019). Mekân algısına dair hadislerin tahric ve değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/5111
dc.descriptionYüksek Lİsans Tezien_US
dc.description.abstractMekân, değişen koşulların etkisi ile tarih boyunca farklı algılanan ve birçok bilim dalının ilgisini çeken çok boyutlu bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Mekânın bireysel, sosyal, siyasi, iktisadi, mimari, ilmî, dinî boyutları birçok çalışmaya konu olmuş ve olmaya da devam edecektir. Bu çalışmada özellikle Hz. Peygamber'in bulunmuş olduğu mekânlar ve bulunmasa dahi bazı mekânlar hakkında söylediği sözleri içeren rivayetler ele alınmıştır. Giriş ve iki bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde mekânın tanımı ve taksimleri yapılmıştır. İslam öncesi, Hz. Peygamber dönemi ve günümüz olmak üzere mekânın zaman içerisindeki değişimine dikkat çekilerek geçmişten günümüze tarihsel ve kültürel süreçleri ele alınmıştır. İkinci bölümde ise hadis metinlerinde tespit edilen mekân içerikli rivayetler Kütüb-i Sitte ile sınırlandırılarak incelenmiş ve değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractPlace is a multidimensional concept that is perceived differently throughout history with the effects of changing conditions and attracted the attention of many disciplines. The individual, social, political, economic, architectural, scientific and religious dimensions of the place have been the subject of many studies and will continue to be. In this study, especially the narrations containing places where the Prophet Muhammad was and, even if he wasn't, the narrations containing the words he said about some places were discussed. In the introduction of the study and in the first part of the study, which is composed of two sections, the definition and the partitions of the place were made. The historical and cultural processes from the past to the present was discussed by drawing attention to the change of place in the pre-Islamic period, the period of the Prophet Muhammad and the present. In the second part, the narrations containing the place found in the hadith texts were examined and evaluated by being limited to Kütüb-i Sitte.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHz. Peygamberen_US
dc.subjectHadisen_US
dc.subjectMekânen_US
dc.subjectMeskenen_US
dc.subjectThe Prophet Muhammaden_US
dc.subjectHadithen_US
dc.subjectPlaceen_US
dc.subjectDwellingen_US
dc.titleMekân algısına dair hadislerin tahric ve değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeIbn al-Mulakkin's life and his Hadithism in his book Tuhfetu al-Muhtâcen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 116243en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record