Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDerel, Muhammet Vehbi
dc.contributor.authorNuray, Serhat Eymen
dc.date.accessioned2020-11-09T08:15:38Z
dc.date.available2020-11-09T08:15:38Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-04-30
dc.identifier.citationNuray, S. E. (2019). İbn Dureyd ve Kitâbu'l-Melâhin adlı eserinin Arap dilindeki yeri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/5118
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractİbn Dureyd (ö. 321/933), Abbasiler döneminde yaşamıştır. Bu dönem ilme, âlime saygı duyulan bir dönemdir. Bu dönemde birçok âlim yetişmiş, bu âlimler alanlarında önemli eserler bırakmıştır. İbn Dureyd, kıymetli âlimlerden ders alan, Arap diline önemli eserler bırakan ve birçok öğrenci yetiştiren bir Arap dili âlimi, edip ve şairdir. Arap dilinde önemli eserler bırakan İbn Dureyd'in "Kitabu'l-Melâhin" adlı eseri de tevriye, muamma (ta'miye) kinâye-ta'riz, lugavî lugaz (lugat bilmeceleri), kelimelerin garib ve nâdir mânalarının izahı ve hîle-i şer'iyye türleriyle ilgili kaleme alınmış bir eserdir. Eser genel olarak bilginin kalıcılığını sağlamak, zamanı değerlendirmek, muhatabın seviyesini tespit etmek ve alandaki etkinliği ortaya koymak gibi amaçlar için yazılmıştır.en_US
dc.description.abstractIbn Dureyd (died in 321/933) lived during Abbacies era. This is a period in which science and scientists were respected. During this period, lots of scholars were risen and they left significant works in their fields. Ibn Dureyd is an Arabic religious scholar, literary man and poet who made great works in Arabic language and grew many students. His book, Kitab-ul Melahin, is a study about double entendre, colloquials, ta'miye kinaye-ta'riz, dictionary riddles, the explanation of the strange and rare meanings of the words and hile-i şer'iyye. The book was written for the aim of providing a permanence of the knowledge, assess the period, determine the level and reveal the effectiveness of the interlocutor in the field.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİbn Dureyden_US
dc.subjectKitabu'l Melâhinen_US
dc.subjectArap dilien_US
dc.subjectTevriyeen_US
dc.subjectLugazen_US
dc.subjectMelâhinen_US
dc.subjectIbn Dureyden_US
dc.subjectKitabul Melahinen_US
dc.subjectArabic Languageen_US
dc.subjectDouble Entendreen_US
dc.subjectLugazen_US
dc.subjectMelahinen_US
dc.titleİbn Dureyd ve Kitâbu'l-Melâhin adlı eserinin Arap dilindeki yerien_US
dc.title.alternativeIbn Duraid and the importance of his work Kitab al-Malahin in the Arabic languageen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 42094en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record