Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKaraaslan, Sevim
dc.contributor.authorÇakır, Münire
dc.date.accessioned2020-11-10T07:12:11Z
dc.date.available2020-11-10T07:12:11Z
dc.date.issued1999en_US
dc.date.submitted1999
dc.identifier.citationÇakır, M. (1999). Çocukluk çağındaki masum üfürümlerin tanısında ekokardiyografinin yeri. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/5220
dc.description.abstractÇocuk hastalarda sıklıkla duyulan kalp üfürümleri, çocuk kardiyologlarına en sık sevk nedenlerinden biridir ve çocukluk yaşlarında işitilen üftirümlerin büyük çoğunluğu masum üfürümlerdir. Bu çalışma, masum üfürümlerin tanısında ekokardiyografınin yerini araştırmak üzere yapılmıştır. Bu amaçla 1 Ocak 1994-31 Aralık 1998 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Polikliniğine ilk kez başvuran ve üfiirüm duyulan hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelenmiş, bu tarihten önce tanı almış ve tetkikleri eksik olan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Böylece yaşlan 1 gün ile 16 yaş arasında değişen 1496 hastanın dosyası gözden geçirilmiştir. Dosya bilgilerine dayanılarak hastalar anamnez, fizik muayene, EKG ve teleradyografik değerlendirmelerine göre; kesin masum üfürüm düşünülenler (876 hasta), kesin organik üfürüm düşünülenler (560 hasta), masum veya organik olduğuna karar verilemeyenler (60 hasta) olarak üç gruba ayrılmış ve bunlar ilk tanı olarak kabul edilmiştir. Ekokardiyografı sonrası tanılar ise kesin tanı olarak değerlendirilmiştir. îlk tanıda masum üfürüm düşünülen 876 hastanın 42'sinde (%4,8) ekokardiyografi If sonrası hemodinamik olarak anlamlı olmayan organik bozukluklar tesbit edilmiştir. îlk tanının ekokardiyografi sonucundaki kesin tanıya göre sensitivitesi %92.9, spesifıtesi %98.5 bulunmuş, ilk değerlendirme ve ekokardiyografınin masum üfürüm tanısı koymadaki tutarlılığının istatistiksel olarak yüksek olduğu tesbit edilmiştir. Ancak yanlış tanı konulan 42 hastanın hiçbirinde hemodinamik olarak anlamlı bir bozukluk bulunmamasına rağmen 15 hastada SBE profilaksisi verilmesi gereken patolojiler mevcuttu. Bu nedenle masum üfürüm duyulan her hastaya bir kez ekokardiyografik inceleme yapılmasının daha doğru olacağı sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractHeart murmurs, most of them innocent, are the most common reason for referrals to a pediatric cardiologist. The purpose of this study was to determine the utility of echocardiographic investigation in the assesment of innocent murmurs in children. In this study all children referred from January 1994 to December 1998 to the outpatient service of, the Pediatric Cardiology Unit of Medical Faculty of Selçuk University owing to heart murmurs were included in the study. Any patient who had been previously evaluated or missed diagnostic tests was excluded from the study. Files of 1496 patients -age ranges between 1 day and 16 years- were evaluated, retrospectively, initial diagnosis was obtained by datas from history, physical examination, electrocardiographic and radiographic investigation. Echocardiographic diagnosis was accepted as final and correct diagnosis. Patients were categorized into three groups due to their initial diagnosis. Eight hundred seventy six children diagnosed as having innocent murmur, 560 patients as having organic murmur and the remainder 60 had murmurs of unknown origin whether organic or innocent. Diagnosis changed in 42 patients (4.8 percent) from innocent murmur to various but hemodynamically insignificant organic heart diseases after performing echocardiographic examination. The results were analyzed by using the echocardiogram as the gold standard to assess the diagnostic accuracy of the initial diagnosis. The sensitivity of the initial diagnosis with respect to echocardiographic investigation was 92.9 % and the specifity was 98.5 %. Correlation between echocardiographic investigation and initial diagnosis of innocent murmur was significantly high. Although 42 patients with wrong diagnosis had hemodynamically insignificant heart disease, 15 of the patients needed infective endocarditis prophylaxis owing to their heart diseases. Therefore, we concluded that patients with innocent murmur should have an echocardiographic examination after their initial investigation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEkokardiyografien_US
dc.subjectEcocardiographyen_US
dc.subjectKalp seslerien_US
dc.subjectHeart soundsen_US
dc.subjectKalp üfürümlerien_US
dc.subjectHeart murmursen_US
dc.titleÇocukluk çağındaki masum üfürümlerin tanısında ekokardiyografinin yerien_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalığı Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record