Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞendur, Ömer Faruk
dc.contributor.authorDemir, Fethi
dc.date.accessioned2020-11-13T12:44:07Z
dc.date.available2020-11-13T12:44:07Z
dc.date.issued1996en_US
dc.identifier.citationDemir, F. (1996). Muhtelif meslek gruplarında postür analizi. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/5432
dc.description.abstractBu çalışmada çeşitli meslek gruplarında görülen postüral bozukluklar ve sıklığı ile bu bozuklukların yaş, cins, boy, kilo, eğitim düzeyi, meslekte çalışma süresi parametreleriyle ilişkisi incelendi. Tüm meslek gruplarında görülen postüral bozukluklar kontrol grubundaki postüral bozukluklar ile karşılaştırıldı. Bu şekilde bazı mesleklerdeki postüral bozuklukların sıklığı ve buna sebep olan aktörlerin ortaya çıkarılması amaçlandı. Çalışmada meslek gruplarını temsilen doktorlar, hemşireler, diş hekimleri, torna işçileri, sürücüler, ayakkabı imalatında çalışan işçiler, masa başında çalışan memurlar, tekvandocu- karateci ve bisikletçiler' den oluşan 30'ar kişi postüral yönden incelendi. Kontrol grubu olarak, bu mesleklerin dışında kalan 75 kişi alındı. Vaka ve kontrol grubunu oluşturan kişilerin 18-45 yaş arasında olmasına ve kontrol grubunun kas iskelet sistemi yakınması bulunmamasına dikkat edildi. Postür analizi için Kendall FP'nin tarif ettiği şakul metodu kullanıldı. Sonuçlar: 1. Oturarak çalışan meslek gruplarında boyun antefleksiyonu, torakal kifoz, skolyoz, bel hiperlordozu, omuz asimetrisi, genu valgum, diz hiperekstansiyonu fazla görüldü. 2. Tüm meslek gruplarında boyun antefleksiyonu torakal kifoz, skolyoz, genu varum daha yüksek oranda gözlendi. 3. Hekimlerde boyun antefleksiyonu, 4. Diş hekimlerinde boyun antefleksiyonu, skolyoz, 5. Sürücülerde, boyun antefleksiyonu, torakal kifoz, skolyoz, genu varum 6. Ayakkabı imalatında çalışan işçilerde, boyun antefleksiyonu, torakal kifoz, skolyoz, omuz asimetrisi, genu varum, 7. Torna işçilerinde, boyun antefleksiyonu, torakal kifoz, skolyoz, genu varum, 8. Masa başında çalışan memurlarda, boyun antefleksiyonu, torakal kifoz, skolyoz, omuz asimetrisi, diz hiperekstansiyonu, 479. Bisikletçilerde boyun antefleksiyonu, torakal kifoz, skolyoz, diz hiperekstansiyonu, pes kavuş daha fazla görüldü. 10. Tekvandocu-karateciler ile hemşirelerde anlamlı düzeyde postüral bozukluğa rastlanmadı. 11. Erkeklerde boyun antefleksiyonu, torakal kifoz, skolyoz, omuz asimetrisi, genu varum; kadınlarda düz beL, pes planus fazla görüldü. 12. Uzun boylu, fazla kilolu kişiler ile sabit pozisyonda çalışmayı gerektiren gruplarda postüral bozukluklar daha çok saptandı. Çalışanlara postür eğitiminin verilmesi ve büro mobilyalarının ergonomik hale getirilmesi gibi önlemlerle işyerlerinin çalışmaya uygun hale getirilmesinin önemi açıktır. Postür analizinin kantitatif metodlarla yapılabilmesi için ileri düzeyde çalışmalar gerektiği sonucuna varıldı.en_US
dc.description.abstractIn this study several postural disorders in different occupational groups and the relationship of the disorders with age, gender, weight, height, educational status and duration of occupation was investigated. Postural disorders of all occupational groups were compared with those of control group to determine the incidence of postural disorders in different occupational groups and causative factors. 30 persons from doctors, nurses, dentists, drivers, shoe-making workers, industrial workers that work in standing position, clerks, sportsmen of taekwandoo and karate were examined. 75 persons out of this occupations were regarded as control group. All subjects were between 18-45 year age and none of them had any musculoskeletal system complaint. Plumb line method which was described by Kendall FP was used. Results Neck anteflexion, thoracal kyphosis, scoliosis, lumbar hyperlordosis, shoulder asymmetry, genu valgum, knee hyperextension were frequent in occupational groups mat work in sitting position. Neck anteflexion, thoracal kyphosis, scoliosis, genu varum were at high rate in all groups. Other frequent postural disorders are as follow: Neck anteflexion in physicians. Neck anteflexion and scoliosis in dentists. Neck anteflexion, thoracal kyphosis, scoliosis and genu varum in drivers. Neck anteflexion, thoracal kyphosis, scoliosis, shoulder asymmetry and genu varum in shoe-making workers Neck anteflexion, thoracal kyphosis, scoliosis and genu varum in industrial workers that work in standing position. Neck anteflexion, thoracal kyphosis, scoliosis, shoulder asymmetry and knee hyperextension in clerks who work in sitting position. Neck anteflexion, thoracal kyphosis, scoliosis, knee hyperextension and pes cavus in bicycle racers. Id nurses and sportsmen of taekwandoo and karate it was not found any signifcant postural disorders. 49While Neck anteflexion, thoracal kyphosis, scoliosis, shoulder asymmetry and genu varum were more common in men, flat back and pes planus were more commen in women. Postural disorder were more common in taller and fat subjects and in those work in a relatively fixed position.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBacaken_US
dc.subjectLegen_US
dc.subjectDuruşen_US
dc.subjectPostureen_US
dc.subjectOmurgaen_US
dc.subjectSpineen_US
dc.titleMuhtelif meslek gruplarında postür analizien_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record