Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorLevendoğlu, Funda
dc.contributor.authorYeşilyurt, Selçuk
dc.date.accessioned2020-11-16T08:36:15Z
dc.date.available2020-11-16T08:36:15Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.citationYeşilyurt, S. (2010). Toplumda yaşayan kronik hemiplejik hastalarda üst ekstremite fonksiyonları ve gövde kontrolü ile düşme, düşme korkusu, denge ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/5471
dc.description.abstractBu çalışmada, toplumda yaşayan kronik hemiplejik hastalarda gövde kontrolü ve üst ekstremite fonksiyonları ile düşme, düşme korkusu, denge ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.Materyal ve metod: Bu çalışmaya Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda, ayaktan veya yatarak tedavi gören 1yıldan uzun süreli SVO tanısı almış 50 hasta ve 50 sağlıklı gönüllü birey alınmıştır. Hastaların dengesini değerlendirmek için Berg denge skalası(BBS), gövde kontrolü için gövde kontrol testi(TKT), üst ekstremite fonksiyonlarını değerlendirmek için üst ekstremite aktivite testi kullanıldı. Hasta ve sağlıklı kontrollerin yürümesi zamanlı ayağa kalkma ve yürüme testi (ZAKYT), merdiven çıkma testi (MÇT) ve 6 dakika yürüme testleri ile değerlendirildi. Hastalarda dengenin güvenilirliği aktiviteye özel denge güvenlik sakalasıyla (ABC) ölçülürken yaşam kalitesini değerlendirmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu Türkçe Versiyonu (WHOQOL-BREF-TR) kullanıldı.Bulgular: Her iki grubun da yaş, cinsiyetleri birbiriyle uyumluydu. Hasta grubu ile kontrol grubu karşılaştırıldığında yürüme testlerinin hepsinde iki grup arasında anlamlı farklılık vardı. (p<0.001). Üst ekstremite fonksiyonları ile düşme sayısı ve düşme korkusu arasındaki ilişkiye bakıldığında üst ekstremite fonksiyonları iyi olanlarda hem düşme sayısı hem de düşme korkusu daha az olarak bulundu (p<0.001). ayrıca üst ekstremite fonksiyonları iyi olan hasta grubunun gövde kontrolü daha iyi ve yaşam kalitesi skoru yüksek bulundu. Benzer şekilde gövde kontrolü iyi olan hasta grubunda düşme sayısı ve düşme korkusu daha az, denge ve yaşam kalitesi skoru daha fazla bulundu.Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda inmeli hastalarda üst ekstremite fonksiyonları ve gövde kontrolü ile düşme, düşme korkusu, denge ve yaşam kalitesi arasında anlamlı ilişki olduğunu saptadık. Dolayısıyla inmeli hastalarda üst ekstremite disfonksiyonun değerlendirilmesi ve tedavi stratejilerinin erken dönemde belirlenmesi esastır. Yine hastanın dengesini geliştirecek egzersiz programları da rehabilitasyon programının içinde yer almalıdır.en_US
dc.description.abstractIn this study we aimed to research the relationship between the body control and upper extremity functions in hemiplegic patients who live in society and fall, fall fear, balance and quality of life this group of patients.Material and method:In this study there are 50 patients who had diagnosed as CVO more than 1 year and also have been treated as inpatient or outpatient in Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation and 50 healthy volunteers.For assesment of patients balance BBS(Berg Balance Scale), for body control TCT(Trunk Control Test), for upper extremity functions, upper extremity activity test are used. Ambulation of patients and control group is assessed by stand up and walking by time test, climbing stairs test, and 6 minutes walking test. Confidence of balance is assessed by a special balance-safety scale, and quality of life is assessed by the Turkish form of WHO bref form of quality of life scale.Findings: Both groups of subjects have similar ages and sex. The result of comparison between two groups in all ambulation tests there was significant differences (p<0,001). The group who has better upper extremity functions has both lower number of falls and fear of fall (p<0.001). And also body control and quality of life scale results are beter in the group who has better upper extremity functions. Similarly the group who has better body control has lower number of falls and fear of fall and better balance and quality of life scale scores.Results:We detect a significant relation between upper extremiy function and body control; and fall, fear of fall, balance and quality of life in patients who had CVO. So it is essential to diagnose and treat early the disfunction of the upper extremity of stroke patients. And also there must be balance improvement exercises in the treatment programme of this group of patients.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDengeen_US
dc.subjectEquilibriumen_US
dc.subjectHemiplejien_US
dc.subjectHemiplegiaen_US
dc.subjectKazalaren_US
dc.subjectAccidentsen_US
dc.subjectKolen_US
dc.subjectArmen_US
dc.subjectYaralar ve yaralanmalaren_US
dc.subjectWounds and injuriesen_US
dc.titleToplumda yaşayan kronik hemiplejik hastalarda üst ekstremite fonksiyonları ve gövde kontrolü ile düşme, düşme korkusu, denge ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeWhat is the relationship trunk control and upper extremity functions between balance, fall, fear of falling and living quality in hemiplegic patients on the communityen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record