Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorEndoğru, Hüseyin
dc.contributor.authorDönmez, Süleyman
dc.date.accessioned2020-11-24T12:11:19Z
dc.date.available2020-11-24T12:11:19Z
dc.date.issued1996en_US
dc.date.submitted1996
dc.identifier.citationDönmez, S. (1996). Akne vulgarisli hastalarda polikistik over insidansı ve hormonal değişiklikler. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/5658
dc.description.abstractYaşlan 17-35 arasında değişen (ortalama 22,2), akne lezyonları beş yıldan daha uzun süredir devam eden veya menstruasyon başlangıcından en az beş yıl sonra başlayan 100 kadın hastada polikistik over insidansı araştırıldı, Bu hastalarda FSH, LH, DHEA-S, TT ve PRL hormonlarının serum düzeylerine bakıldı. Aynı zamanda akne lezyonlarının şiddeti menstrual disfonksiyon, hırsutismus bulgulan da değerlendirildi. Yaşları 18-36 arasında değişen (ortalama 24,8) akne ve androgenizasyon bulgusu olmayan 41 kadın kontrol grubu olarak alındı. Akne vulgarisli kadınlarda pelvik ultrasonografik incelemede 100 hastanın %44'ünde (44 hasta) polikistik over saptandı. Kontrol grubunda yapılan incelemede ise, 41 sağlıklı kadının %12'sinde (5 kadın) polikistik over tespit edildi. Hasta grubu ile kontrol grubunun polikistik over oranları arasındaki fark istatistiksel olarak yüksek derecede anlamlı bulundu. Akne vulgarisli hastaların FSH, LH, LH/FSH, TT ve PRL düzeylerinin, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunduğu, ancak DHEA-S düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmadığı saptandı. Akne vulgarisli hastalar içinde, polikistik overli olan hastalarda LH ve LH/FSH oram polikistik overli olmayan hastaların oluşturduğu gruptan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu. Çalışmamızda 100 akne vulgarisli hastada %41 oranında hirsutismus, %28 oranında menstrual disfonksiyon saptandı. Ayrıca polikistik overli olan ve olmayan akne vulgarisli hastalarda hirsutismus ve menstrual disfonksiyon oranları karşılaştırıldığında, hirsutismus oranı istatistiksel olarak anlamlı bulunurken, menstrual disfonksiyon için fark anlamlı bulunmadı.en_US
dc.description.abstractPolycystic Ovary Incidence and Hormonal Changes in Patients with Acne Vulgaris Polycystic ovary incidence was investigated in 100 women, between 17 and 35 ages (mean;22,4), with acne lesions beginning at least 5 years on from puberty and lasting more than 5 years. FSH, LH, DHEA-S, TT and PRL serum levels of all patients were measured. Severity of acne lesions, menstrual dysfunction and hirsutismus signs were also assessed at the same time. 41 women, aging 18 to 36 (mean: 24,8), without acne and androgenisation signs were included into control group. By means of pelvic ultrasonography, polycystic ovary was noted in 44 (44 percent) of all 100 women with acne vulgaris. Polycystic ovary was found in 5 (12 percent) of 41 women forming control group. The difference between the 2 rates was statistically significant. When statistically compared, values of FSH, LH, LH/FSH ratio, TT and PRL from both groups were significantly different and there was no significance between DHEA-S levels of the groups. LH levels and LH/FSH ratios were significantly higher in cases with polycystic ovary than others. Hirsutismus and menstrual dysfunction rates were 41 and 28 percent respectively in our study on 100 patients. Additionally, when hirsutismus and menstrual dysfunction rates of those with polycystic ovary and those without it were compared, there was statistically significance for hirsutismus but was not for menstrual dysfunction between them.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPolikistik over insidansıen_US
dc.subjectPolycystic ovary incidenceen_US
dc.subjectAkne vulgarisen_US
dc.subjectAcne vulgarisen_US
dc.titleAkne vulgarisli hastalarda polikistik over insidansı ve hormonal değişiklikleren_US
dc.title.alternativePolycystic ovary incidence and hormonal changes in patients with acne vulgarisen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record