Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBalevi, Şükrü
dc.contributor.authorYazıcı, Aydan
dc.date.accessioned2020-11-25T10:48:09Z
dc.date.available2020-11-25T10:48:09Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008
dc.identifier.citationYazıcı, A.(2008). Alopesi areatada topikal kortikosteroid ve topikal anthralin tedavisinin etki ve yan etkisinin fototrikogram ile takibi. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/5675
dc.description.abstractTopikal anthralin ve topikal klobetasol 17 propiyonat % 0.05 losyon alopesi areata olgularındaki etkinliğini karşılaştıran, bu iki ilacın yan etkilerini değerlendiren randomize, prospektif çalışma mevcut değildir. Yaptığımız bu çalışmada klobetasol 17 propiyonat % 0.05 losyon ve anthralin % 0.5 yama tarzı alopesi areata olgularındaki etkinliği, tedavilere bağlı gelişen yan etkiler fototrikogram ile değerlendirilmiştir. Çalışmamızda her iki tedavinin terapötik olarak üstünlüğü saptanmamıştır. Yalnızca topikal klobetasol 17 propiyonat % 0.05 losyon cevap vermeyen hasta grubunda anthralin tedavisine geçildiğinde, anthraline cevap vermeyip topikal klobetasol 17 propiyonat % 0.05 losyona geçilen gruba oranla istatistiksel olarak anlamlı bir saç gelişimi gözlenmiştir.Topikal anthralin kullanan hastaların yan etkileri değerlendirildiğinde tedavi başlangıcında gözlenen kaşıntı, eritem, yanma, renk değişikliği şeklindeki yan etkiler tedavi devamında kaybolmuştur. Hastaların hiçbirinde tedaviye son vermeyi gerektirecek irritasyon gelişmemiştir.Topikal % 0.05 klobetasol 17 propionat losyon kullanan hastaların yan etkileri değerlendirildiğinde atrofi üçüncü ayda, telenjiektazi beşinci ayda, papül ve püstül ikinci ayda, taşiflaksi beşinci ayda ortaya çıktı.Alopesi areata kronik seyirli, hızlı progresyon gösterebilen bir hastalık olup tedaviye dirençli bir seyri mevcuttur. Uygulanan tedaviler altta yatan nedenin supresyonuna yöneliktir. Hastalarda kozmetik yanıt sağlanabilmesi için uzun süreli tedaviler uygulanması gerekmektedir. Uygulanacak tedavi etkili, yan etkisi az, uygulanabilmesi kolay ve maliyeti düşük bir tedavi olmalıdır. Bu şartlar göz önüne alındığında topikal klobetasol 17 propiyonat % 0.05 losyon ve topikal anthralin yama tarzı alopesi areatada iyi birer seçenek gibi gözükmektedir. Topikal klobetasol 17 propiyonat % 0.05 losyon tedavisine cevap alınamayanlarda tedavi seçeneği olarak topikal anthralin tedavisi bir tedavi seçeneği olabilir.Yapmış olduğumuz çalışmanın sonuçları ve literatür taramaları bu iki ilacın etkinliği açısından daha geniş serilerde çalışmaların gerekliliğini ortaya koymaktadır.en_US
dc.description.abstractNot many randomized, prospective researches are found to compare the effectiveness in cases of topical anthralin and clobetasol 17 propiyonate % 0.05 lotion in alopecia areata and evaluating side effects of these two drugs. It?s been evaluated in our research the effectiveness and side effects of the drugs by phototrichogram on clobetasol 17 propiyonate % 0.05 lotion and anthralin % 0.5 patch type of cases. No therapeutic superiority of both two treatment has been determined in our research. When only anthralin treatment put into practise on the patient group who is not giving response to topical clobetasol 17 propiyonate % 0.05 lotion, an noteworthy hair growing has been observed statistically in proportion to the patient group who is not giving response to anthralin and practise topical clobetasol 17 propiyonate % 0.05 lotion.When side effects have been evaluated on the patients using topical anthralin, the side effects such as itch, erythema, burning, colour difference have been disappeared on going therapy. No irritation has been observed on any patients to stop the therapy.When side effects have been evaluated on the patient using topical clobetasol 17 propiyonate % 0.05 lotion, atrophy in third month, telangiectasia in fifth month, papul and pustul in second month, tachyphylaxis in fifth month have been come out.Alopecia areata is such a chronic and showing fast progress sickness that it has strong resistance to the treatment. The treatment aims suppresion of basic reasons. A long lasting treapy is necessary to get cosmetic results on patients. The therapy to be applied must be effective, with few side effects, easy application and low cost . When taking into consideration of these condition topical corticosteroid and topical anthralin seems a good alternative for patch type of alopecia areata. Topical anthralin can be an alternative treatment for the patients that can not be taken response to topical clobetasol 17 propiyonate % 0.05 lotion treatment.Our research and literature studies have proved that larger series are needed for effectiveness of these two drugs.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTopikal anthralinen_US
dc.subjectTopical anthralinen_US
dc.subjectKlobetasolen_US
dc.subjectClobetasolen_US
dc.titleAlopesi areatada topikal kortikosteroid ve topikal anthralin tedavisinin etki ve yan etkisinin fototrikogram ile takibien_US
dc.title.alternativeThe follow up effect and side effect of topical corticosteroid and topical anthralin treatment with phototrichogram in alopecia areataen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record