Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKaya, Nazmiye
dc.contributor.authorÇiçek, Erdinç
dc.date.accessioned2020-11-26T05:35:11Z
dc.date.available2020-11-26T05:35:11Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011
dc.identifier.citationÇiçek, E. (2011). Obsesif kompulsif bozukluklu hastaların yakınlarında yaşam kalitesi, aile yükü ve psikiyatrik bozukluklar. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/5681
dc.description.abstractBu çalışmada obsesif kompulsif bozukluklu hasta ve kontrol yakınlarında yaşam kalitesi, aile yükü ve psikiyatrik bozuklukların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Çalışmaya 40 OKB hastası ile 47 birinci derece yakını ve 40 sağlıklı kontrol ile bunların 45 yakını alındı. Obsesif kompulsif semptomların tipi ve şiddetini saptamak için saptamak Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği (YBOKÖ) ve yeti yitimi değerlendirme ölçeği kullanıldı. OKB ve diğer anksiyete bozuklukları veya duygudurum bozuklukları tanılarını değerlendirmek için SCID-I/CV (Structured Clinical Interview for DSM-IV / Clinical Version), komorbid eksen II kişilik bozukluklarının saptanmasında SCID-II (Structured Clinical Interview for DSM-III-R Personality Disorders) kullanıldı. Hasta yakınlarında aile yükü Zarit bakımveren yükü ölçeği (ZBYÖ), yaşam kalitesi ise Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yasam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu Türkçe Versiyonu (WHOQOL-BREF TR ) kullanılarak değerlendirildi.OKB'li hasta yakınlarında ZBYÖ ortalama puanı, kontrol yakınlarına göre anlamlı olarak yüksekti. Lineer regresyon analizi ile hastada major depresyonun bulunması, hastalık süresi ve zayıf içgörü ZBYÖ için bağımsız etkenler olarak bulundu. Yaşam kalitesi alan puanları hasta yakınlarında kontrol yakınlarına göre anlamlı olarak düşük olduğu görüldü. Hasta yakınlarında major depresyon kontrol yakınlarına göre anlamlı olarak yüksek olduğu bulundu. Hasta ve kontrol yakınları arasında anksiyete bozuklukları açısından herhangi bir fark bulunmadı.Çalışamız OKB'nin sadece hastaları değil aynı zamanda hasta yakınlarını da etkileyen bir hastalık olduğunu göstermektedir. Buna göre hasta yakınlarının da tedaviye dahil olması onların aile yükünü azaltabilir ve bozulmuş yaşam kalitelerinin belli ölçüde düzelmesini sağlayabilir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to assess the quality of life (Qol), family burden and psychiatric disorders in first degree relatives of patients with OCD and to compare them with healty controls and their relatives.Fourty patients with OCD and fourty seven their first degree relatives, fourty healty person and their fourty first degree relatives were recruited in this study. Type and severity of obsessive-conpulsive symtoms were assessed with the Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (Y-BOCS) and Disability Assessment Schedule (WHO DAS II). OCD and other anxiety or mood disorders were determined by means of the Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID-I). Comorbid axis II disorders were diagnosed with the Structured Clinical Interview for DSM-III-R Personality Disorders (SCID-II). Family burden and Qol were evaluated by Zarit Burden Interview and WHQOOL-BREEF in relatives.The mean ZBI score of family members of OCD patients were higher than control relatives.The lineer regression analysis indicated that the independent factors associated with ZBI were duration of illness, comorbid major depressive disorder and poor insight. Compared with that of control relatives, the Qol of relatives of patients with OCD was significantly lower in all domains. While the diagnosis of major depressive disorder at relatives of OCD patients was explored significantly higher than control relatives, the diagnosis of any anxiety disorder did not differ.Our study provides evidence that OCD not only affects the lives of patients, but also their family members. Thus, this findings suggest that involving family members in the treatment of OCD could improve their perceived Qol and decrease their burden.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAileen_US
dc.subjectFamilyen_US
dc.subjectObsessif kompülsif bozukluken_US
dc.subjectObsessive compulsive disorderen_US
dc.subjectPsikotik bozukluklaren_US
dc.subjectPsychotic disordersen_US
dc.titleObsesif kompulsif bozukluklu hastaların yakınlarında yaşam kalitesi, aile yükü ve psikiyatrik bozukluklaren_US
dc.title.alternativeQuality of life, family burden and psychiatric disorders of relatives of patients with obsessive compulsive disorderen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record