Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAkyürek, Cemalettin
dc.contributor.authorAlptekin, Hüsnü
dc.date.accessioned2020-11-26T12:16:24Z
dc.date.available2020-11-26T12:16:24Z
dc.date.issued2002en_US
dc.date.submitted2002
dc.identifier.citationAlptekin, H. (2002). Ekzojen obez çocuklarda Prediyabet sıklığı. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Konyaen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/5699
dc.description.abstractBu çalışma kliniğimizde takip edilen 28-37. haftalar arasındaki 43 erken doğum ihtimali, 34 erken memran rüptürü, 40 sağlıklı gebe olmak üzere toplam 117 gebe üzerinde yapıldı. Lmonocytogenes'in kültür ve serolojik tanısı yapılarak, insidansı araştırıldı. Hasta sayısı, anne yaşı, gebelik haftası, gebelik sayısı ve doğum şekli açısından grablar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmedi. Doğum haftası, doğum kilosu ve yenidoğan dönemindeki bebek sorunları çalışma grubunda, kontrol grubuna göre anlamlı derecede farklı bulundu. Erken doğum ihtimali olan bir gebede L.monocytogenes, erken membran rüptürü olan bir gebede L.innocua olmak üzere çalışma grubunda toplam 2 hastada (%2,5) listeriyozis saptandı. Kontrol grubuna göre anlamlı fark bulunmadı. Ampisilin + Gentamisin tedavisi neonatal listeriyozis gelişmesini engelledi. Çalışma grubunda, Listeria aglütinasyon tip 4bH, 4bO, 10 ve IH antijenlerine karşı 1/160 ve üzeri pozitif kabul edildiğinde yalnızca tip 4bO ve 10 olmak üzere toplam 8 hastada (%10,3) antikor titresi, istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu. Ancak listeria kültürlerinde bu vakalarda üreme olmadı. Hastalardan 1 tanesi erken doğum ihtimali olan gebe iken, diğer 7 tanesinin erken membran rüptürü vardı. Kontrol grubunda 1/160 ve üzerinde bu 4 tip antijene karşı antikor pozitifliği saptanmadı. Listeriyozis önlenebilir nadir prenatal mortalite nedenidir. Preterm eylemde ve erken membran rüptürü olan gebelerde Lisrteria monocytogenes ııetyolojik bir faktör olarak düşünülmeli, tedavisine erken dönemde başlanmalıdır. Maternal listeriosis genellikle prematür doğum, erken membran rüptürü ve yenidoğanda konjenital enfeksiyona neden olur.en_US
dc.description.abstractThis study was conducted in Selçuk University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology. 43 women with the diagnosis of premature labor, 34 patient with premature rupture of membranes and 40 healthy pregnant women as a total 117 pregnant women were taken into the study. The incidance, culture and serologic diagnosis of Listeria monocytogenes was evaluated in all patients. There was no statistical difference between groups in terms of case number, maternal age, gestational age, number of pregnancy and the way of delivery. Delivery week, birth weigth and problems of baby in newborn period was found to be statistically different between study group and control group. Listeria monocytogenes was detected in a patient with premature labor and Listeria innocua was found in a patient with premature rupture of membranes. As a total Lysteriosis was detected in 2 (2,5%) patients in the study group. This is not statistically significant when companed with control group. Prenatal Ampicillin and Gentamycine treatment was prevent the development of neonatal lysteriosis. hysteria agglutination type 4bH, 4bO, 10 and IH serotypes were seached in the study group. Antibody titer 1/160 or above was accepted as significant. In 8 patients (10,3%) statistically significant antibody titers were detected against type 4bO and type 10. But no grown was seen in their listeria cultures. One out of and patients has premature labour, the. others have premature rupture of membranes. 35Antibody positivity of 1/160 or above against these 4 serotypes was not detected in the control group. listeriosis is a rare cause of preventable prenatal mortality. In pregnants with premature labour or premature labour or premature rupture of membranes, Listeria monocytogenes must be thought as etiologic factor and treatment must be done as soon as possible. Maternal lysteriosis generally cause premature birth, premature rupture of membranes and congenital infection in newborn.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectObeziteen_US
dc.subjectObesityen_US
dc.subjectPrediyabeten_US
dc.subjectPrediabetesen_US
dc.titleErken membran rüptürü ve erken doğum ihtimali olan gebelerde listeria monocytogenes araştırılmasıen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record