Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBilgiç, Ayhan
dc.contributor.authorSivri, Rukiye Çolak
dc.date.accessioned2020-11-30T05:22:11Z
dc.date.available2020-11-30T05:22:11Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016
dc.identifier.citationSivri, R. Ç. (2016). Pediatrik obsesif kompulsif bozukluk hastalarında sitokin ve kemokin düzeyleri. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/5710
dc.description.abstractBu çalışmada obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tanısı alan çocuklar ile sağlıklıkontroller arasında serum sitokin, kemokin ve Beyin Kökenli Nörotrofik Faktör (BDNF)düzeylerinin farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlamış ayrıca sitokin,kemokin ve BDNF düzeyleri ile hastalık şiddeti arasındaki ilişkinin incelenmesi hedeflenmiştir. Yöntem: Çalışmaya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniği'ne başvuran, DSM-5 tanı ölçütlerine göre OKB tanısı konan 8-18 yaş aralığındaki ilaç tedavisi kullanımı olmayan hastalar ve sağlıklı kontroller alınmıştır. OKB grubunda 44, kontrol grubunda 40 çocuk ve ergen yer almıştır. Araştırmacılar tarafından katılımcılara Okul Cağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli Türkçe Uyarlaması (CDŞG-ŞY-T) uygulanmıştır. OKB grubunda OKB belirti şiddetini ölçmek için klinisyen tarafından yarı yapılandırılmış bir ölçek olan Çocuklar İçin Yale-Brown Obsesif Kompulsif Ölçeği (ÇYBOKÖ) uygulanmış ve çocukların depresyon, anksiyete ve obsesif kompulsif belirtilerinin düzeylerini belirlemek amacıyla çocuklara kendilerinin dolduracağı öz bildirim ölçekleri verilmiştir. Serum sitokin, kemokin ve BDNF düzeyleri psikiyatrik görüşmenin yapıldığı gün toplanan serum örneklerinden ELISA yöntemi ile belirlenmiştir. Bulgular: Çalışmamızda OKB grubunda serum TNF-alfa düzeyi sağlıklı kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek, IL-12 düzeyi ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulundu. BDNF ile diğer sitokin ve kemokin düzeyleri açısından OKB ve kontrol grubu arasında anlamlı farklılık tespit edilmedi. Sonuç: Yüksek serum TNF- alfa ve düşük serum IL-12 düzeyleri OKB'si olan çocuk ve ergenler için bir immülolojik belirteç olabilir. Serum sitokin, kemokin, BDNF ile çocukluk çağı OKB'si arasındaki nedensellik ilişkisi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.en_US
dc.description.abstractIn this study, it was aimed to compare serum cytokine, chemokine and brainderived neurotrophic factor (BDNF) levels of children with obsessive compulsive disorder(OCD) with healthy controls. This study also investigated the relationship between serum cytokine, chemokine and BDNF levels and the severity of illness. Materials and Methods: The study included drug-naive patients, aged 8-18 years, who admitted to the Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Clinic, Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University. The OCD group included 44 children and adolescent and control group included 40 children and adolescent. Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School Aged Children, Present and Lifetime Version (KSADS- PL) was applied to participants. The severity of the OCD symptoms was assesed using the Children's Yale Brown Obsessive Compulsive Scale (CY-BOCS) which semistructured interview applied by the clinician. In order to determine children's depression, anxiety, OCD levels, participants filled out self-report scales. Cytokine and chemokine levels were measured using commercial enzyme-linked immunosorbent assay kits from serum samples that were collected on the day of the interview. Results: Serum TNF-alfa levels were significantly higher, wheras serum IL-12 levels were significantly lower in the OCD group than the control groups. BDNF and the other cytokine and chemokine levels were not different between the study and control groups. Conclusion: The high level of serum TNF-alfa may be a immunological marker for children and adolescents with OCD. The causal relationship between cytokine, chemokine, BDNF and pediatric OCD require further investigation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKemokinleren_US
dc.subjectChemokinesen_US
dc.subjectNatriüretik ajanlaren_US
dc.subjectNatriuretic agentsen_US
dc.subjectObsessif kompülsif bozukluken_US
dc.subjectObsessive compulsive disorderen_US
dc.titlePediatrik obsesif kompulsif bozukluk hastalarında sitokin ve kemokin düzeylerien_US
dc.title.alternativeCytokine and chemokine levels in pediatric patients with obsessive compulsive disorderen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record