Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAkyürek, Cemalettin
dc.contributor.authorÇapar, Metin
dc.date.accessioned2020-11-30T06:40:06Z
dc.date.available2020-11-30T06:40:06Z
dc.date.issued1990en_US
dc.date.submitted1990
dc.identifier.citationÇapar, M. (1990). İnfertil kadınlarda antichlamydial IgG antikoru araştırılması ve infertilitedeki yeri. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Konyaen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/5729
dc.description.abstractKonya bölgesinde infertil kadınlarda Chlamydia trachomatis enfeksiyonu sonucu oluşan spesifik antichlamydial IgG'lerin pre- valansı araştırıldı. Kontrol grubunu Konya Devlet Hastanesi Doğumevi'nde yeni doğum yapmış anneler oluşturdu. Spesifik antikorların varlığı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İmmünoloji Laboratuvarı'nda ELISA yöntemi ile araştırıldı. Serumlarında çalışılan toplam 84 kadının 42'si infertil has ta, 42'si normal kontrol grubu olup, yaş ortalaması 30 idi. Kon trol grubunda antichlamydial antikor negatif iken, infertil grupta %12 oramnda idi. Pozitiflik en çok (4/31) 18-30 yaş grubunda bulundu. Literatür verileri ile karşılaştırıldığında sonuçların biraz düşük olması sexuel aktivitede toplumun sınırlamalarına ve çalışılan hasta grubu sayısının az olmasına bağlı olabileceği düşünüldü.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAntikorlaren_US
dc.subjectAntibodiesen_US
dc.subjectKlamidya trachomatisen_US
dc.subjectChlamydia trachomatisen_US
dc.subjectKısırlıken_US
dc.subjectInfertilityen_US
dc.titleİnfertil kadınlarda antichlamydial IgG antikoru araştırılması ve infertilitedeki yerien_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record