Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAkyürek, Cemalettin
dc.contributor.authorKopal, Şükran
dc.date.accessioned2020-12-01T10:21:14Z
dc.date.available2020-12-01T10:21:14Z
dc.date.issued1996en_US
dc.date.submitted1996
dc.identifier.citationKopal, Ş. (1996). Erken (28-37. gebelik haftaları arasında) doğumlarda mediko-sosyal risk faktörlerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/5747
dc.description.abstractPrematür ve düşük doğum ağırlıklı infantlarda ortaya çıkan neonatal mortalite ve morbiditeyi azaltmak, özellikle aile üzerindeki psikolojik problemleri önlemek için erken doğum oranını azaltmak gereklidir. PEMR, maternal kanama, fötal distres, preeklampsi gibi obstetrik komplikasyonlar erken doğum için ana sebeplerdir. Üriner sistem enfeksiyonu, PEMR, korioamnionitis, 3. trimester kanaması, uterusun aşırı gerginliği (çoğul gebelik), preeklampsi, eklampsi, anormal uterus, annelik yaşı, kısa doğum aralığı, servikal yetmezlik, 1. ve 2. trimester kanaması, çevresel faktörler ( istenmeyen gebelik, sigara içimi, alkol ve ilaç bağımlılığı, düşük sosyo-ekonomik seviye) tarafından arttırılan risk faktörleridir. Tüm bunlar göz önüne alınarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde 1995 yılında 28-37. gebelik haftaları arasında olan 120 erken doğumun sebepleri tayin edilmeye çalışıldı. Antenatal bakım yetersizliği ana etyolojik faktör olarak ortaya çıkartıldı. Diğer çalışmalarda olduğu gibi antenatal bakım yetersizliği preeklampsi, eklampsi ve anemi gibi diğer risk faktörlerinin klinik olarak ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu çalışmanın sonucu olarak en azından Konya'da perinatal mortalite ve morbiditeyi azaltmak için gereken erken teşhis ve tıbbi müdahalenin yapılabilmesi antenatal peryotta ortaya çıkması muhtemel risk faktörlerinin tayin edilmesine bağlıdır. Bu yüzden anne adaylarının eğitimi, sağlıklı ekonomik gebelik bilincinin sağlanabilmesi için özel eğitim programlan uygulanmalıdır. Daha önemlisi anne adayları ve onların çocuklarının sağlıklı olmasını kötü yönde etkileyen ekonomik problemlerin kaldırılması için düşük gelirli ailelere özel sağlık bakım programı ve ücretsiz sağlık hizmetleri sağlanmalıdır.en_US
dc.description.abstractPreterm and low birth weight infants that contribute disproportionately to neonatal morbidity, mortality and distress especially exerted on the parents display the need for preventing or reducing the prematurity rate. Preterm premature rupture of the membranes (PROM) and medical problems such as fetal distress, maternal bleeding and preeclampsia remain the major causes of preterm delivery. Urinary tract infection, PROM, chorioamnionitis, third- trimester bleeding, overdistention of uterus (multiple gestation), maternal age, cervical insufficiency, short labor intervals, antepartum vaginal bleeding in the first and second trimester, peeclampsia, eclampsia are the risk factors enhanced by the environmental factors such as cigarette smoking, alchol and drug use, unwanted pregnancy and socio economic status (low-income and education) Keeping this mind a study conducted to assess the cause of 120 preterm delivery between 28-37 week gestational period in 1995 et the dept of Obstetrics and Gynecology, Medical Faculty, Selçuk University, Konya. The lack of antenatal care appeared to be the major etiologic factor. Similar to other studies the lack of antenatal care contributed to other risk factors such as preeclampsia, eclampsia, anemia to become clinically symptomatic. As a result of this work, at least in Konya in order to reduce perinatal morbidity and mortality early diagnosis and proper medical treatment should be assessed according to risk factors that most likely to appear during antenatal period. Therefore, special educational program is needed for candidate mothers to train them to increase their awareness about healthy and cost -effective pregnancy. More importantly, special health care program and free health services should be offered for low-income families in order to relieve their economical burden which is adversely affecting the health of the candidate mothers and their child.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPrematüreen_US
dc.subjectPretermen_US
dc.subjectDüşük doğumen_US
dc.subjectAbortionen_US
dc.titleErken (28-37. gebelik haftaları arasında) doğumlarda mediko-sosyal risk faktörlerinin incelenmesien_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record