Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKeskin, Mustafa
dc.contributor.authorAkdağ, Osman
dc.date.accessioned2020-12-08T09:15:38Z
dc.date.available2020-12-08T09:15:38Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010
dc.identifier.citationAkdağ, O. (2010). Prefabrike tübülarize kapsül flebi ile fonksiyonel vasküler yapılar elde edilmesi. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik Cerrahi Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/5852
dc.description.abstractTeknolojinin gelişmesi ile ortaya çıkan kompleks yaralanmaların başarı ile onarılabilmesi için kompleks rekonstrüktif ameliyatlara gereksinim duyulmaktadır. Eksik olanın benzeri ile onarımı temel prensibi doğrultusunda hastaya özel kompozit dokular oluşturmak ve bunları mikrovasküler cerrahi metotlarla aktarmak mümkündür.Ciddi arter yaralanmaları, fonksiyon açısından yetersiz damarların replasmanı, prefabrike flep cerrahisinde pedikül implantasyonu veya uzatılması gibi durumlarda fonksiyonel vasküler yapılara ihtiyaç duyarız. Günümüzde bu amaçla otojen arter ve ven greftleri ya da sentetik materyaller kullanılmaktadır. Çalışmamızda bu ihtiyacı karşılayabilen kişinin kendi dokusundan elde edilen ve herhangi bir donör alan morbiditesi olmayan fonksiyonel yapılar elde etmeye çalıştık.Çalışmada toplam 30 adet erişkin Yeni Zelanda tavşanı kullanıldı. Tavşanlar 10'arlı 3 gruba ayrıldı. Tavşan femoral arterinde oluşturulacak 2 cmlik defekttin replasmanı için birinci ve ikinci gruplarda tübülarize kapsül flepleri oluşturuldu. Üçüncü gruptaki arter defekti ise juguler venden alınan ven grefti ile onarıldı. Birinci ve ikinci grupta tübülarize kapsül flebi oluşturmak için 3 cm uzunluğunda ve 3 mm çapa sahip yuvarlak şekilli silikon rodlar inguinal bölgeye yerleştirildi. İkinci gruba ek olarak silikon rodun her iki ucuna juguler venden alınan halka şeklinde greftler yerleştirildi. Dördüncü haftanın sonunda oluşan tüp şekilli kapsül flepleri femoral arterde meydana getirilen defektin onarımında kullanıldı. Tüm gruplar patens, akım hızları açısından ki kare testi ve tek yönlü varyans analizi ile değerlendirildi. Her üç grubunda erken ve geç dönem patens oranları ve geç dönem akım hızları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı gözlendi.Bu yöntemle insanda herhangi bir donör alan morbiditesi olmaksızın ve biyouyumluluğu tam olan ve daha az maliyetli fonksiyonel vasküler yapı elde edilebilecektir. Prefabrike tübülarize kapsül fleplerinin konvansiyonel yöntemlere alternatif olarak vasküler defektlerin onarımında kullanılabileceği gösterilmiştir.en_US
dc.description.abstractComplex reconstructive procedures are required for successful repair of complicated injuries through improvements in technology. It is possible to compose patient specific composite tissues and transfer these tissues with microsurgical methods depending on the basic principle that ?like with like.?We need functional structures in cases such as pedicle implantation or lengthening in prefabricated flap surgery, serious arterial injuries and replacement of functionally insufficient vessels. Recently, autogenous arterial and vein grafts or synthetic materials are used for this purpose. The aim of this study is to produce functional structures that can be obtained from one person?s own self tissue without causing donor site morbidity.We used 30 adult New Zealand rabbit. They are divided into three groups consisting of ten rabbits in each group. In the first and second groups tubularized capsule flaps are formed for the replacement of femoral arterial defect 2 cm in length. The arterial defect in the third group is repaired with vein graft taken from jugular vein. In order to form tubularized capsule flap, round shaped silicon rods which are 3 cm in length and 3 mm in width are placed to the inguinal region. Tube shaped capsule flaps are used in the repair of the defect in the femoral artery at the end of the forth week. All groups are evaluated with Chi- Square Test and One-Way Analysis of Variance for patency and flow velocity. There was no statistically significant factor in early and late phase patency rates and late phase flow velocity in the three groups.By the help of this method it will be possible to obtain functional vascular structures with maximum biocompatibility and minimum cost without causing any donor site morbidity. In this study we showed that prefabricated tubularized capsule flaps can be utilized in repair of vascular defects as an alternative way to conventional methods.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKan damarı protezlerien_US
dc.subjectBlood vessel prosthesisen_US
dc.subjectMikrocerrahien_US
dc.subjectMicrosurgeryen_US
dc.subjectPrefabrikasyonen_US
dc.subjectPrefabricationen_US
dc.titlePrefabrike tübülarize kapsül flebi ile fonksiyonel vasküler yapılar elde edilmesien_US
dc.title.alternativeObtaining functional vasculer structures by prefabricated tubularized capsule flapsen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri, Plastik Cerrahi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record