Advanced Search

Now showing items 1-12 of 12

  • Kentlerin markalaşması: Konya örneği 

   Güdendede, Habip (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Kentin veya bölgenin markalaşması, bir şehrin neyi ile tanındığından daha fazlasıdır. Şehrin güçlü ve ayırt edici özelliklerinin belirlenmesiyle başlayan zorlu ve uzun bir süreçtir. Bu araştırmada kentlerin marka olma ...
  • Osmanlı Devleti'nde batıcılık fikri ve hukuk sistemine etkileri 

   Yılmaz, Yasin (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Osmanlı son döneminde ekonomik, siyasi, hukuki ve kültürel değişiklikler yaşanmıştır. Yüzyıllarca statik bir hukuk sistemini devam ettiren Osmanlı Devleti, Tanzimat'tan sonra dönüşüm geçirmeye başlamıştır. Bu dönüşümle beraber ...
  • Kişi dokunulmazlığının hukuki ve felsefi temelleri 

   Atlı, Turan (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Kişi dokunulmazlığı bir haklar bütünü olarak ele alınmaktadır. Birtakım hakları içinde barındıran kişi dokunulmazlığının en önemli alt kavramı “Yaşama Hakkı” dır. Yaşama hakkı haricinde kişinin maddi ve manevi varlığını ...
  • Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları nezdinde devletin paramiliter ve militer operasyonlarından doğan sorumluluğu 

   Türkiye'nin yaptığı iki önemli harekat olan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nın hukuki nitelendirmesinin yapılması son derece önemlidir. Çünkü, yapılan hukuki nitelendirme, Türkiye'nin uluslararası sorumluluğunun değerlendirilmesine ...
  • İslâm borçlar hukukunda akit dışı kusur sorumluluğu 

   Ünal, Mustafa (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Sosyal bir varlık olarak, bir toplum içerisinde doğup, yaşayan ve çevresiyle ilişki içerisinde olan insan, bu ilişkilerinde kendisine tanınan haklara uyarken, yüklenen yükümlülüklere de riayet etmek zorundadır. Toplum ...
  • Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 

   Kiremitçi, Mehmet (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Devletin yasama, yürütme ve yargıdan oluşan temel organlarının kurulması, işlemesi, görev ve yetki dağılımları ve ayrıca bu organlar arasında öngörülen karşılıklı etkileşim yolları ile siyasi rejiminin tesis edilmesi ...
  • Ceza Muhakemesinde delillerin tartışılması 

   Boga, Bekir (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Ceza muhakemesinde maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla bir takım faaliyetler yürütülmektedir. Bu faaliyetlerin çoğunluğu ise delillerle alakalıdır. Şüphenin yenilmesi için deliller toplanır, muhafaza altına alınır, ...
  • Osmanlı Hukuku'nda vekalet sözleşmesi 

   Kılıç, Yusuf (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışma, bütüncül bir bakışla Osmanlı Hukukunda vekalet sözleşmesini ele almıştır. Çalışma bu yönüyle alanda ilk olma özelliğini taşımaktadır. Çalışma oluşturulurken, Osmanlı hukukunun uygulama sahasını gösteren kadı ...
  • Bentham'da Hayvanların Ahlaki ve Hukuki Statüsü 

   Söylev, Gülnur Zeynep (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   İnsanoğlu kendi refahını düşündüğü kadar diğer canlıların refahını düşünmez. Hayvanlara nasıl davranıldığına bakıldığında bu açıkça gözlenebilir. Tarih boyunca eziyet etmekten çekinilmeyen hayvanların ahlaki durumu her ...
  • İdarenin Hukuki El Atma Yoluyla Mülkiyet Hakkına Müdahalesi 

   Mutlu, Burak (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Mülkiyet hakkı bir hukuk devletinde korunması gereken temel haklardandır. Nitekim Liberal ekonomik hukuk sistemini benimseyen ülkelerde varılan mutabakatla mülkiyet hakkı en temel insan haklarından biri haline gelmiştir. ...
  • İnsan Hakları Bağlamında Sporda Irkçılık ve Ayrımcılık Yasağı 

   Koç, Cemil (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2021)
   Spor, insanlığın müşterek değerlerinden biridir. Bir müzik nasıl ki din, dil, ırk, renk, cinsiyet, görüş, statü gibi birçok farklılıklara sahip insanları bir araya getiriyorsa, sporun da insanları her türlü farklılıklarına ...
  • Ceza muhakemesinde kişisel verilerin korunması 

   Boga, Betül Gamze (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Kişisel verilerin korunması on dokuzuncu yüzyılların sonundan itibaren üzerinde yoğun çalışmaların yapıldığı bir konudur. Diğer taraftan modern ceza muhakemesinde süje haklarına büyük önem verilmekte ve bu hakların kapsamı ...