Advanced Search
 

Recent Submissions

 • Kastamonu İli Devrekâni İlçesinde Yer Alan Türk Devri Mimari Yapıları 

  Karakuzu, Belgüzar (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışmada Devrekâni ilçesinde mevcut olan Türk devrinde inşa edilmiş, Devrekâni İlçe sınırlarında yer alan cami, hamam, türbe, çeşme ve köprü yapıları incelenmiştir. Çalışma kapsamında Candaroğulları Beyliği, Osmanlı ...
 • Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Hamidiye Koleksiyonu'nda Bulunan Mülevven Tekniğindeki Ciltler 

  Arslan, Aslıhan (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Tezimizin konusu olan “Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Hamidiye Koleksiyonu’nda Bulunan Mülevven Tekniğindeki Ciltler” kapsamında koleksiyonda bulunan mülevven teknikle yapılmış ciltler cilt sanatının tarihi sürecinde ...
 • Anadolu Türk Süsleme Sanatında Damla Biçimli Madalyonlar 

  Binol, Musa (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Anadolu Türk Süsleme sanatında, söz konusu coğrafyanın hemen her yerinde gördüğümüz madalyonlar, sanatın hemen her alanında kullanılmaktadır. Tezimizin konusu; Anadolu Türk Süsleme Sanatı repertuvarı arasında, madalyonların ...
 • Nevşehir İli Ortahisar Kasabası Bizans Dini Mimarisi 

  Sarı, Seher (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Kapadokya bölgesi, İç Anadolu’nun güneydoğu yönünde yer alan volkanik hareketlerin olduğu bir kuşak üzerinde bulunmaktadır (Tuncel, 1996: 34). Önemli yerleşmelere ev sahipliği yapmış olan Kapadokya bölgesinde Hristiyanlık, ...
 • Tosya’daki Türk Devri Mimari Eserleri 

  Takı, Dilara (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Bu çalışma; Batı Karadeniz bölgesinde Kastamonu ilinin bir ilçesi olan Tosya’nın ilçe merkezi ve köylerindeki Türk dönemi yapılarını konu edinmektedir. Tosya merkez ve köylerinde bulunan yapıların tespiti için ilk olarak ...
 • Ahîlik müessesesine ait menkul eşyalar 

  Pekgöz, Serkan (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Ahîlik, Ahî Evran'nin kurucusu olarak bilindiği, Orta çağ İslam dünyasında görülen Fütüvvet Teşkilatı ile serüveni başlayan dinî ve içtimaî bir teşkilattır. XIII.Yy'da Anadolu'da Selçuklu Devleti'nin dinamiklerinden biri ...
 • Osmanlı Minyatürlerinde Saray Hayatı 

  Çavdar, Harika Tutku (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Minyatür sanatı kitap sanatları içinde görsel belge nitelikli sahnelerin Sanat tarihi açısından incelendiği bir alandır. Çalışma konumuz olan saray hayatını konu alan minyatürler Osmanlı minyatür sanatı içinde önemli bir ...
 • Kapadokya Bölgesi müzelerindeki Bizans Dönemine ait madeni haçlar 

  Ünlüler, Yakup (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Haç işareti Tarih Öncesi ve Tarihi Çağlarda farklı anlamlar yüklenerek çeşitli formlarda işlenerek kullanılmıştır. Hristiyanlık tarihinde İsa'nın çarmıha gerilmesiyle birlikte önemli bir simge haline gelmiştir. Hristiyanlarca ...
 • Mardin Müzesi geç antik çağ kandilleri 

  Tosun Yıldırım, Elif (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Kandiller, günlük yaşamda aydınlanmadan, dini törenlerde adak malzemesine, mezarlarda ölü hediyesine kadar birçok alanda insanoğlunun hayatında kullanılmıştır. Kandiller kullanıldıkları dönemin özelliklerini, sanatını, ...
 • Tarsus Müzesi'nde bulunan lüleler 

  Doğanay, Müzeyyen (NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Çalışması tamamlanan tez, Tarsus Müzesi’nde bulunan lüleleri konu edinmiştir. Lüle çeşitli malzemelerden yapılmış, çubuğun ucuna takılıp içine tütün doldurulan bir içim aletidir. Lüleler yıllar boyunca çeşitli tiplerle ...
 • Kapadokya Bölgesi Bizans kiliselerinde Anastasis sahneleri 

  Yaşar, Fatma (NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Grekçe kökenli bir sözcük olan Anastasis (Αναστασισ) en genel anlamıyla "diriliş" demektir (Mavroska, 2009: 12). Hıristiyan inancında Anastasis, İsa'nın yeraltına inip vaftiz olmayan Tevrat peygamberlerini ve iyi insanları ...
 • Gevale kalesi kazılarında bulunan Ortaçağ seramikleri 

  Özdeniz, Hasan Hüseyin (NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Gevale Kalesi ismini Frig tanrısı Vybele' den almaktadır. Kalenin ismi tarihi kaynaklarda ve seyahatnamelerde Cybele isminin Sibel, Sibele, Kübel, Kübele, Küvel, Küvele, Kiveli, Kivele, Kevele, Kebele, Hubel, Hobal gibi ...
 • Gevale Kalesi kazılarında bulunan İslami dönem sikkeleri 

  Ermiş, Gülüstan (NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Konya kentin savunmasında kilit noktası durumda olan Gevale Kalesi, Konya’nın 13 km. kadar batısında Konyalıların Takkeli Dağ, Silleliler ’in Karaburga dedikleri dağın tepesindedir. Dağın tepesine bir taç, bir takke gibi ...
 • Süleymaniye kütüphanesi Pertev Paşa koleksiyonu'nda bulunan Osmanlı dönemi ciltleri 

  Özsağlam, Aynur (NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  “Süleymaniye Kütüphanesi Pertev Paşa Koleksiyonu’nda Bulunan Osmanlı Dönemi Ciltleri” adlı tezimizde Osmanlı dönemi cilt sanatının tarihsel gelişimi incelenmiş olup, bu ciltlerin; malzeme, teknik, tasarım ve süsleme ...
 • İstanbul Köprülü Kütüphanesi Fazıl Ahmet Paşa koleksiyonunda bulunan Osmanlı dönemi ciltleri 

  Coşar, Hatice Gül (NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  “İstanbul Köprülü Kütüphanesi Fazıl Ahmet Paşa Koleksiyonu’nda Bulunan Osmanlı Dönemi Ciltleri” adlı çalışmamızda Fazıl Ahmet Paşa koleksiyonuna ait Osmanlı dönemi eserlerinin sanatsal niteliği belirlenmeye çalışılmıştır. ...
 • Trabzon merkez ilçedeki tarihi su yapıları 

  Şahin, Selman (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Tarihin eski dönemlerinden itibaren önemli bir şehir kimliği taşıyan Trabzon, ayrıca liman kenti özelliği olması açısından önemlidir. 1461 yılında Osmanlı Devleti tarafından fethedilen şehir farklı bir kültürel kimliğe ...
 • Malatya Kırkkardeşler Mezarlığındaki mezar taşları 

  Yavuz, Selim (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan Türklerdeki mezar taşı geleneği burada İslam dininin etkileri ile değişerek şekillenmiştir. Kırkardeşler Mezarlığı da kendi yöresinde ve civar illerde bu etki ile şekillenmiş örneğine az ...
 • Koyunoğlu Müzesi koleksiyonundaki hat levhaları 

  Yılmaz, Raziye (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Koyunoğlu Müzesi Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren müze ve kütüphanedir. Tarihi Konya evi ve kütüphanesi ile büyük bir koleksiyona sahiptir. Bu koleksiyonlardan biri de değerli hat levhalarıdır. Bu ...
 • Diyarbakır Ziya Gökalp Kütüphanesi'ndeki Ortaçağ İslam ciltlerinden bazı örnekler 

  Dağar, Kamile (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Toplumun ürettiği zengin bir kültürel mirasına sahip olduğumuzun bilinciyle bu hazineyi koruyup, tanıtmak, faydalanmak ve yararlandırmakla yükümlü olmalıyız. Bu mirasın büyük bir kısmını kütüphanelerimizi dolduran zengin ...
 • Haymana ve çevresindeki Türk İslam yapıları 

  Ermiş, Mustafa Burak (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Araştırma, Ankara Haymana İlçesinin, ilçe merkezinde ve ilçe merkezine bağlı mahallelerin tarihi gelişimlerini ve coğrafyanın önemli öğeleri olan anıtsal yapıları konu almaktadır. Haymana ilk çağlardan itibaren çoğu uygarlığa ...

View more