Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorİmecik, Oktay
dc.contributor.authorÖzer, Fatih
dc.date.accessioned2020-12-10T07:35:07Z
dc.date.available2020-12-10T07:35:07Z
dc.date.issued1990en_US
dc.identifier.citationÖzer, F. (1990). Malignite kaynaklı plevra sıvılarında sialik asit düzeyi tayininin tanısal değeri. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/6197
dc.description.abstractPlörezilerde etyolojik nedenin bulunması bazen kolay olmayabilir. Malignite kaynaklı plörezilerin ayırıcı tanısında diğer tanı yöntemlerinin yanında plevra sıvısında bazı biyokimyasal ürünlerin araştırılması üzerinde de durulmaktadır. Bu çalışmada 1989-1990 yıllarında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalında yatırılarak tetkik edilen plörezili 70 hastanın plevra sıvısı ve serum sialik asit düzeyleri ile kontrol grubu olarak seçilen sağlıklı 20 kişinin serum sia lik asit düzeyleri araştırıldı. Plörezi, olgularımızın 26'sında büyük çoğunluğu akciğer kanseri olmak üzere, malignite kaynaklı, 44'ünde ise malignite dışı nedenlere bağlı idi. Maligniteli hastalarda serum sialik asit düzeyinin, kontrol grubu ve malignite dışı hastalıklardakinden yüksek olduğu tesbit edildi. Ma lignite dışı hastalıklarda serum sialik asit düzeyinin kontrol grubuna göre arttığı ancak bu artışın malignitelerdeki kadar yüksek oranda ol madığı gözlendi. Maligniteli olgularımızda, plevra sıvısı sialik asit düzeyinin malig nite dışı nedenlerden kaynaklanmış plevra sıvılarındakinden yüksek olduğu belirlendi.Bu hastalarda plevra sıvısı /serum sialik asit düzeyi oram da diğer hasta grubundakinden büyüktü. Plevra sıvısı sialik asit46 konsantrasyonunun serum sialik asit konsantrasyonu ile bağıntılı olduğu da bulgularımız arasında yer aldı. Bu bulgulara göre plevra sıvısında sialik asit düzeyi tayininin ma lignite kaynaklı sıvılarda tanısal değeri olabileceği sonucuna varıldı.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPlevral efüzyonen_US
dc.subjectPleural effusionen_US
dc.subjectPlörezien_US
dc.subjectPleurisyen_US
dc.subjectSiyalik asitleren_US
dc.subjectSialic acidsen_US
dc.titleMalignite kaynaklı plevra sıvılarında sialik asit düzeyi tayininin tanısal değerien_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record