Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTavlı, Şakir
dc.contributor.authorOrman, Levent
dc.date.accessioned2020-12-11T07:02:23Z
dc.date.available2020-12-11T07:02:23Z
dc.date.issued1998en_US
dc.identifier.citationOrman, L. (1998). Laparoskopik ve açık kolesistektomilerde nöroendokrin, akut faz ve lokal doku hasarı cevabı (Klinik çalışma). (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/6372
dc.description.abstractÇalışmamızda laparoskopik ve açık kolesistektomilerde nöroendokrin, akut faz ve doku hasan cevap farklılığını ortaya koymayı amaçladık. 40 olguya (26 kadın ve 14 erkek) laparoskopik kolesistektomi, 25 olguya (15 kadın ve 10 erkek) açık kolesistektomi yapıldı. Tüm olgularda semptomatik kolelilitiazis mevcut olup hiçbirisinde taşa ait bir komplikasyon mevcut değildi. Olgulara uygulanan premedikasyon ve anestezi teknikleri arasında fark yoktu. Olgularda preoperatif bir gün önce, postoperatif 24 ve 72. Saat' de venöz kan örnekleri alındı. ACTH, kortizol, prolaktin, GH, TSH, IL2, IL6, TNF a, haptoglobulin, albumin, CRP, alkalen fosfataz, GGT, SGOT ve SGPT seviyeleri ölçüldü. Postoperatif takipte her iki grupta da üçer olguda komplikasyon gelişti. Bu olgular ayrıca incelendi. Nöroendokrin parametre cevabı postoperatif I ve III. günlerde açık kolesistektomi grubunda daha fazla gözükmekle birlikte iki grup arasındaki farklılık anlamlı değildi. Akut faz cevabı parametreleri, açık kolesistektomi grubunda postoperatif I ve III. günlerde anlamlı olarak farklıydı. Laparoskopik kolesistektomi grubunda ise postoperatif I. gün IL6, haptoglobin, CRP ve albumin anlamlı değişiklik gösterirken postoperatf III. gün IL6, haptoglobin ve CRP anlamlı yüksekdi. Postoperatif I. gün albumin hariç tüm parametreler, postoperatif III. gün ise bütün parametreler açık kolesistektomi grubunda anlamlı olarak laparoskopik kolesistektomi grubundan farklıydı. Lokal doku hasarım gösteren parametreler SGOT, SGPT postoperatif dönemde her iki grupta da yükselmekle beraber her iki grup arasındaki fark anlamlı değildi. 45Operasyon tekniğine bakılmaksızın kolesistektominin nöroendokrin ve akut faz cevabında artışa neden olduğu, bu artışın açık kolesistektomi'de daha belirgin olduğu saptandı. Bu farklılığı en iyi şekilde postoperatif I. gün IL2 ve postoperatif III. gün CRP'nin ortaya koyduğu görüldü. Her iki grupta komplikasyon gelişen 6 olgunun sonuçlarına bakılarak postoperatif I. gün IL6 ve CRP'nin komplikasyon habercisi olabileceğini düşünmekteyiz.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKolesistektomien_US
dc.subjectCholecystectomyen_US
dc.subjectLaparoskopien_US
dc.subjectLaparoscopyen_US
dc.titleLaparoskopik ve açık kolesistektomilerde nöroendokrin, akut faz ve lokal doku hasarı cevabı (Klinik çalışma)en_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Genel Cerrahi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record