Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYöntem, Mustafa
dc.contributor.authorErdoğdu, Behiç Selman
dc.date.accessioned2020-12-11T16:16:07Z
dc.date.available2020-12-11T16:16:07Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-07-21
dc.identifier.citationErdoğdu, B. S. (2017). Postmenopozal kadınlarda 25-OH D3 vitamini, kan lipit parametreleri (HDL, LDL, Total Kolesterol, Trigliserit) ve TAS, TOS, PON ve Arilesteraz düzeylerinin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/6385
dc.descriptionYüksek Lisans Tezi.en_US
dc.description.abstractMenopoz, ovaryal foliküler aktivitenin ve menstrüel döngünün kalıcı olarak kesilmesi ile karakterizedir. Östrojen hormonunun az salgılanması yalnızca kadınların günlük hayatını ve iyi hissetme duygusunu bozmakla kalmaz, aynı zamanda onları kalp hastalıklarına ve osteoporoza daha yatkın hale getirir. Postmenopozal dönemde östrojenin ve aynı zamanda bir antioksidan olan D vitamininin konsantrasyonlarının düşmesi, oksidatif strese, lipid peroksidasyonu kaynaklı kardiyovasküler bozukluklar gibi diğer hastalıklara neden olabilir. Bu çalışmada; östrojen eksikliğinin kemik mineral dansitesi, kardiyovasküler hastalıklar ve antioksidan savunma sistemi üzerine etkilerinin araştırılması amaçlandı. Hormon replasman tedavisi almamış 40 postmenopozal bireyden (yaş ortalaması: 50,2 2,3) ve 40 sağlıklı fertil kadından (yaş ortalaması: 32,7 4,1) açlık kan örnekleri alındı. İstatistiki analiz sonucunda, kontrol grubuna kıyasla TOS (p < 0,05), total kolesterol (p < 0,001) and LDL-kolesterol (p < 0,001) düzeyleri anlamlı derecede yüksek; PON-1 (p < 0,001), Arilesteraz (p < 0,001), HDL-kolesterol (p < 0,001) ve total 25-OH D vitamin (p < 0,001) düzeyleri anlamlı derecede düşük bulundu. Serum TAS ve trigliserit düzeylerinde herhangi bir istatistiki anlamlılığa rastlanmadı.en_US
dc.description.abstractMenopause, a type of reproductive aging, is characterized by the permanent cessation of ovarian follicular activity and finally menstrual cycle. Less-secretion of estrogen not only disrupt women's daily life and sense of well-being, but also predisposes them for heart diseases and osteoporosis. Decreased concentration of both estrogen hormone and Vitamin D, which also acts like an anti-oxidant, in postmenopausal period affects oxidative stress and may refer lipid peroxidation disorders and heart diseases. The aim of this study was to investigate effects of estrogen withdrawal in bone mineral density, cardiovascular disorders and antioxidant defense system. After overnight fasting, blood samples of 40 postmenopausal women (age: 50,2 2,3) who never had hormone replacement therapy and 40 healthy fertile women (age: 32,7 4,1) were collected. Statistical analyze shows that serum TOS (p < 0,05), Total Cholesterol (p < 0,001) and LDL (p < 0,001) levels were significantly higher; Serum PON-1 (p < 0,001), Aryl Esterase (p < 0,001), HDL (p < 0,001) and 25-OH D3 vitamin (p < 0,001) levels were significantly lower than control group. Any statistical difference has not been detected between serum TAS and Triglyceride levels in both of the groups.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArilesteraz, D vitaminien_US
dc.subjectKolesterolen_US
dc.subjectMenopozen_US
dc.subjectOksidatif Stresen_US
dc.subjectParaoksonazen_US
dc.subjectTASen_US
dc.subjectTOSen_US
dc.subjectAryl Esteraseen_US
dc.subjectCimeleri Holesterolen_US
dc.subjectD vitaminen_US
dc.subjectMenopauseen_US
dc.subjectOxidative Stressen_US
dc.subjectParaoxonaseen_US
dc.subjectTASen_US
dc.subjectTOSen_US
dc.titlePostmenopozal kadınlarda 25-OH D3 vitamini, kan lipit parametreleri (HDL, LDL, Total Kolesterol, Trigliserit) ve TAS, TOS, PON ve Arilesteraz düzeylerinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of 25-OH D3 vitamin, blood lipid parameters (HDL, LDL, Total Cholesterol, Triglyceride) and TAS, TOS, PON and Arylesterase levels in postmenopausal womenen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 0000-0001-9350-8708en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record