Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAçıkgözoğlu, Saim
dc.contributor.authorÇakır, Ali İhsan
dc.date.accessioned2020-12-15T12:09:39Z
dc.date.available2020-12-15T12:09:39Z
dc.date.issued1996en_US
dc.date.submitted1996
dc.identifier.citationÇakır, A. İ. (1996). Pankreas patolojilerinde ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografinin tanı değeri (US ve BT bulgularının klinik ve postoperatif sonuçlarla karşılaştırılması). (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/6437
dc.description.abstractPankreas patolojisi düşünülen 56 olgudan 14'üne sadece US ve 42'sine US ile birlikte BT inceleme yapılarak, bu iki yöntemin tanıya olan katkıları mukayese edildi. Pankreas ve komşu organlara ait patolojiler US ile 56 olgunun 40'ında (% 71.4), BT ile 42 olgunun 38'inde (% 90.4) doğru tanımlandı. BT inceleme yapılan 42 olgunun sonuçlan US ile karşılaştırıldığında; 4 olguda her iki yöntemlede doğru tanı konulamazken, US ile yanlış tanı konulan veya tanı konulamayan 8 olguda BT ile doğru tam sağlandı. 42 olgu üzerinden yapılan mukayese sonucunda; US ile 30 olguda (% 71.4) BT ile 38 olguda (% 90.4) doğru tanıya ulaşıldı. Pankreas patolojisi olan hastalarda US ve BT tetkiklerinin etkinliği karşılaştırıldı. Bazı hastalarda obezite ve abdominal gaz distansiyonu nedeniyle US sonuçlan yalancı negatif olabilir, fakat ultrason ucuz ve pratik bir metod olduğundan biz ilk olarak US kullanmaya karar verdik. US ile tanı konulan pankreatik flegmonlar, psödokistler, hemorajik ve / veya nekrotizan pankreatit, pankreas veya komşu dokulann tümörlerinde tedavinin planlanmasında BT'nin US ile birlikte kullanılması daha faydalıdır. Pankreas patolojisinden şüphelenilen hastalar US ve BT ile tetkik edildi, bu metodlar noninvaziv, bazı vakalarda birbirini tamamlayan ve yüksek doğru tanı etkinliğine sahiptirler. Sonuç olarak, bu hastalarda US ve BT incelemelerinin tercih edilmesi gerektiğini düşünüyoruzen_US
dc.description.abstractThe comparison of preoperative US and CT Results with post surgical Findings in Pancreatic Pathologies. Fourteen of 56 patients who have pancreatic pathologies examined with US and remained 42 of them examined with US and CT and also compared the diagnostic value of these imaging methods. Pathologies of the pancreas and ne ighbouring tissues diagnosed with US in 40 of 56 patients. (71.4 %), with CT in 38 of 42 patients (90.4 %) correctly. CT results were compared with US results in 42 patients; in 4 of them the diagnosis were in correct in both of the imaging modalities. İn 8 cases the diagnosis were correctly provided with CT whom have been diagnosed in correctly or haven't been diagnosed with US. The CT and US examination re sults of 42 patients were compared; correct diagnosis were obtained in 30 cases (71.4 %) with US and in 38 cases (90.4 %) with CT. The efficiency of CT and US examinations in patients with pancreatic pathology were compared. İn some patient, because of obesity or abdominal gas distension, US examination results may be false negative, but US is cheap, practical method, so we decided to use US firstly. İn cases which are diagnosed with US, pancreatic phlegmons, pse- udocyts, haemorrhagic or/ and necrotizing pancreatitis, tumors of pancreas or tissues neighboring to pancreas for plannnig of therapy CT examination is more useful associated with US. Patients who have suspicious pancreatic pat hologies examined with US and CT which are noninvazive, complementary each other in some cases and also they have high correct diagnostic efficiency. As a result we think that in these patients CT and US examinations must be preferred.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPankreasen_US
dc.subjectPancreasen_US
dc.subjectTomografi-x ışınlı-bilgisayarlıen_US
dc.subjectTomography-x ray-computeden_US
dc.subjectUltrasonografien_US
dc.subjectUltrasonographyen_US
dc.titlePankreas patolojilerinde ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografinin tanı değeri (US ve BT bulgularının klinik ve postoperatif sonuçlarla karşılaştırılması)en_US
dc.title.alternativeThe Comparison of preoperative US and CT results with postsurgical findings in pancreatic pathologiesen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Radyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record