Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSakarya, M. Emin
dc.contributor.authorSaklan, Şeyma
dc.date.accessioned2020-12-22T10:37:36Z
dc.date.available2020-12-22T10:37:36Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010
dc.identifier.citationSaklan, Ş. (2010). Çoçukluk yaş grubunda patolojik boy kısalığı olan olgularda mrg ile hipofiz yükseklik ve volümünün duyarlılıklarının karşılaştırılması. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/6548
dc.description.abstractPatolojik boy kısalığı çocukluk yaş grubunda sık rastlanan bir durumdur. Patolojik boy kısalığı olan hastalarda hipofize yönelik MR incelemede hipofiz bezi boyutları ölçülmesi tanıya katkı sağlamaktadır.Biz bu çalışmamızda patolojik boy kısalığı olan prepubertal ve pubertal dönem çocuklarda hipofiz bezi boyutları ve hacmini hesaplayarak sadece boyut ölçümünün tanıya katkısını, prepubertal ve pubertal dönemde hangi hipofiz boyutunun tanıda daha değerli olduğunu ve prepubertal ve pubertal dönemde hipofiz boyutlarının yaşa bağlı olarak değişimini araştırmayı amaçladık.GEREÇ VE YÖNTEM:Çalışmamıza hasta grubundan 101, kontrol grubundan 60 hasta olmak üzere 161 hasta dahil edildi. Bunlardan 81 hasta pubertal, 80 hasta prepubertal dönemden idi. Bu hastaların çekilen hipofiz MR'ları retrospektif olarak incelendi ve hipofiz yüksekliği, hipofiz ön-arka çapı, hipofiz genişliği ölçülerek hipofiz volumü hesaplandı.BULGULAR:Çalışmamızda prepubertal ve pubertal dönemde hipofiz ölçümlerinin hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük olduğu bulundu.Prepubertal dönemde hipofiz ön-arka çapının ve hipofiz hacminin pubertal dönemde ise hipofiz yüksekliğinin ve hipofiz hacminin patolojik boy kısalığı tanısında daha değerli olduğu görüldü.Çalışmamızda ayrıca pubertal dönemde hipofiz yüksekliği ve hipofiz hacminin yaşa bağlı olarak değiştiği ve her yaş için kesim noktaları dikkate alınarak yapılan ölçümlerde hipofiz yüksekliği ve hacminin duyarlılık ve özgüllük değerlerinin tek kesim noktası alındığı duruma göre artığı görüldü.SONUÇ:Patolojik boy kısalığı tanısında , prepubertal dönemde hipofiz ölçümlerinden hipofiz ön-arka çapı, pubertal dönemde ise hipofiz yüksekliği ölçülerek hipofiz hacmi hesaplanmadan da tanıya katkı sağlanabilir. Ayrıca pubertal dönemde hipofiz hacmi ve yüksekliğinin yaşla korelasyon göstermesi klinisyenin bu dönemde yaşı dikkate alması gerektiğini vurgulamaktadır.en_US
dc.description.abstractPathological short stature in childhood is a common case. In patients with pathological short stature, the measurement of pituitary gland sizes during magnetic resonance imaging intended for pituitary contributes to the diagnosis.In this study, we aimed to research the pathologic short stature among the children in pre-pubertal and pubertal period the contribution of only pituitary gland size and volume calculations to the diagnosis, which pituitary size is more valuable during diagnosis in the pre-pubertal and pubertal period and the variation of pituitary sizes according to the age during pre-pubertal and pubertal period.MATERIALS AND METHODS:For our study, 101 people from `?patient group?? and 60 patients from `?control group??, total of 161 patients were included. 81 of those patients were from pubertal and 80 of them were from the pre-pubertal period. The pituitary magnetic resonance imaging of those patients was examined retrospectively and their pituitary level, pituitary anterior-posterior diameter, pituitary width was calculated and in the end pituitary volume was calculated.FINDINGS:In our study, according to the pituitary measurements among the patients in pre-pubertal and pubertal period, the amount of measurements in `?patients group?? was significantly lower than the `?control group??.In Pre-pubertal period, pituitary anterior-posterior diameter and volume of pituitary, In Pubertal period, high level of pituitary and pituitary volume was more valuable in pathological short stature diagnosis.In our study, we have also seen that the pituitary level and pituitary volume in pubertal period is changing according to the age and in the measurements made for all ages according to the cutting points, sensitive and spesitive values for pituitary level and volume increases according to the single cutting point.CONCLUSION:In pathological short stature diagnosis, pituitary anterior ?posterior diameter during pituitary measurement in pre-pubertal period, pituitary level measurement in pubertal period may contribute to the diagnosis without calculating the pituitary volume. Also, the correlation of pituitary volume and level with the age emphasizes that the clinician should take the age into consideration.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHipofiz bezien_US
dc.subjectPituitary glanden_US
dc.subjectHipopitüitarizmen_US
dc.subjectHypopituitarismen_US
dc.titleÇoçukluk yaş grubunda patolojik boy kısalığı olan olgularda mrg ile hipofiz yükseklik ve volümünün duyarlılıklarının karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeThe comparison of the sensitivity of height and volume of the pituitary gland via mrg among childhood age group patients with pathologic short statureen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Radyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record