Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYiğit, Vahide Bahar
dc.contributor.authorYıldırım, Soner
dc.date.accessioned2020-12-24T07:51:33Z
dc.date.available2020-12-24T07:51:33Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-18
dc.identifier.citationSoner, Y. (2019). Konservatuvarlarda lisans düzeyi ses eğitiminde erkek sesleri için R. Schumann Lied repertuvarının incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/6649
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractLied'ler konservatuvar düzeyi ses eğitiminin en önemli materyallerinden biridir. Ses eğitimi veren konservatuvarların genelinde lisans eğitimi boyunca Lied söylemek zorunlu tutulmaktadır. Öğrencinin müzikal gelişimi göz önünde bulundurulduğunda; nüansların öğretilmesi, dil becerilerinin sağlanması, tempoların öğretimi, duygu ve ifadenin doğru bir şekilde yansıtılması bakımından Lied'ler oldukça önemlidir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda alanında uzman kişilerin bilgi ve deneyimleri önem kazanmaktadır. Franz Schubert ile ivme kazanan Lied sanatı Romantizm ile birlikte 19. yy'da doruk noktaya ulaşmıştır. Gerçek bir romantik olarak tanımlayabileceğimiz Robert Schuman Romantik Dönem Lied sanatının en önemli temsilcilerinden biridir. Schumann bu şarkı formu türünde 248 adet eser bestelemiştir. Op. 25 (Myrthen) Lied dizisinde yer alan bazı eserlerin oldukça sık seslendirildiği görülmekte ancak literatür incelendiğinde dizi hakkında detaylı bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Bu çalışmada, Op. 25 (Myrthen) Lied dizisinde yer alan eserlerin, alanında uzman kişilerle yapılan görüşmeler sonucunda konservatuvar lisans düzeyinde öğrenim gören erkek sesleri için uygunluğu araştırılmıştır. Bir eseri doğru bir şekilde anlayabilmek ve analiz edebilmek için bestecisi ve müziği hakkında detaylı bir bilgiye sahip olmak gerekmektedir. Bu çalışmada Schumann'ın hayatı ve müziği hakkında detaylı bilgiler verilmiş bu bilgilere yerli/yabancı kaynak tarama yöntemi ile ulaşılmıştır. Araştırmacı eserlerin müzikal özelliklerini, metinlerin içeriğini ve şan/yorum ilişkisini analiz ederek yorumlamıştır. Elde edilen veriler sonucunda Opus 25 (Myrthen) lied albümünde bulunan eserlerin erkek sesi eğitiminde kullanım sıklığı incelendiğinde orta ve üzeri sıklıkta kullanılan eserlerin Widmung, Freisinn, Die Lotusblume, Du Bist Wie Eine Blume, Der Nussbaum, Zwei Venetianische Lieder No 1, Zwei Venetianische Lieder No 2 adlı eserler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Seçilen eserlerin tenor, bariton, bas sesler için farklı tonlarda söyletilmesi gerektiği, erkek sesi eğitimi sürecinde eser seçiminin önemli bir yere sahip olduğu, seçilen eserlerin erkek sesine daha uygun olduğu, öğrencilerin seslendirmeleri için seçilen eserlerin melodik ezgisel ve ritmik yapısının öğrencilerin seviyesine ve ses rengine uygun olması gerektiği, seçilmeyen eserlerin ise kadın seslerinin seslendirmesine daha uygun olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractLieds are one of the most important materials of conservatory level voice training. It is mandatory to sing Lied throughout undergraduate education programs in the conservatories that give voice training. By taking the musical development of the student into consideration; Lieds are prominent in teaching nuances, providing language skills, teaching tempo and reflecting emotion and expression accurately. Considering this situation, the knowledge and experience of the experts in their field gain importance. The art of Lied that gained momentum with Franz Schubert along with Romanticism has reached its peak in 19th century. Robert Schuman, who can be identified as a true romanticist, is one of the most significant representatives of the art of Lied in Romantic Era. Schumann composed 248 pieces of this genre of song. It is seen that some of the works in the Op. 25 (Myrthen) Lied series are performed quite frequently, but when the literature is examined, any detailed study about the series can't be found. In this study, as a result of the interviews had been done with the experts in their field, it was researched that the works in Op. 25 (Myrthen) Lied series suitability for the male voices who are trainee at the conservatory undergraduate studies. In order to understand and analyze a work correctly, it is necessary to have a detailed knowledge of the composer and his music. In this study, detailed information about Schumann 's life and music has been given and this information was obtained by the local/foreign literature review method. The researcher interpreted the musical characteristics of the works, the content of the texts and the relationship between singing and interpretation by analyzing. As a result of the data obtained when the frequency of use of the works in male voice training of Opus 25 (Myrthen) lied album is examined, Widmung, Freisinn, Die Lotusblume, Du Bist Wie Eine Blume, Der Nussbaum, Zwei Venetianische Lieder No 1, Zwei Venetianische Lieder No 2. The selected works should be played in different tones for tenor, baritone and bass sounds, the selection of the works has an important place in the male voice education process, the selected works are more suitable for the male voice, the melodic melodic and rhythmic structure of the selected works should be appropriate to the level and sound color of the students, It was concluded that the works which were not selected were more suitable for the voice of women.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSes Eğitimien_US
dc.subjectLieden_US
dc.subjectR.Schumannen_US
dc.subjectVoice Educationen_US
dc.subjectR.Schumannen_US
dc.subjectLieden_US
dc.titleKonservatuvarlarda lisans düzeyi ses eğitiminde erkek sesleri için R. Schumann Lied repertuvarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeResearch of R. Schumann Lied repertory for male voices in bachelor's degree voice education in conservatoriesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 0000-0002-3993-6688en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record