Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBabacan, Ezgi
dc.contributor.authorSüalp, Çizem İpek
dc.date.accessioned2020-12-28T08:31:50Z
dc.date.available2020-12-28T08:31:50Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-09-24
dc.identifier.citationSüalp, Ç İ. (2019). Özel ilköğretim okullarında görev yapan müzik öğretmenlerinin müzik dersinde orff-schulwerk yaklaşımının uygulanabilirliğine ilişkin görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/6786
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractBu çalışmada özel ilköğretim okullarında görev yapan müzik öğretmenlerinin müzik dersinde Orff-Schulwerk yaklaşımının uygulanabilirliğine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak görüşme sorularının belirlenmesi ile ilgili alanyazın taraması yapılmıştır. Araştırma, Ankara İli sınırları içinde Çankaya, Etimesgut, Yenimahalle ve Sincan ilçelerinde görev yapan gönüllü on katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmanın sonunda, Orff-Schulwerk yaklaşımının öğrenciler tarafından sevilen, ilgi çekici, hareket temelli psikomotor gelişime katkısı olan, sosyalleşme ve iletişimde artışın gözlemlendiği bir yaklaşım olduğu ve uygulamada materyal eksikliklerinin, fiziki şartların uygun olmaması ile bu tür farklı yaklaşımların müzik dersi müfredat ya da program içeriğinde yer alması gerektiği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, it was aimed to determine the opinions of music teachers working in private primary schools about the applicability of Orff-Schulwerk approach in music education. As a data collection tool of the study, the literature review related to the determination of the interview questions was made. The study has been carried out on the basis of voluntariness by ten voluntaries in Çankaya, Etimesgut, Yenimahalle ve Sincan counties of the city of Ankara. The end of the study concluded that the Orff-Schulwerk approach is a likeable, intriguing approach that contributes to movement-based psychomotor development, and that the increase in socialization and communication is observed. Also, with the lack of material in practice, lack of physical conditions, such different approaches should be included in the curriculum or program content of the music lesson.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrff-Schulwerken_US
dc.subjectOkul öncesien_US
dc.subjectTemel Müzik Eğitimien_US
dc.subjectElementer Müzik ve Hareket Eğitimien_US
dc.subjectOrff-Schulwerken_US
dc.subjectPre-schoolen_US
dc.subjectBasic Music Educationen_US
dc.subjectElemanter Music and Movement Educationen_US
dc.titleÖzel ilköğretim okullarında görev yapan müzik öğretmenlerinin müzik dersinde orff-schulwerk yaklaşımının uygulanabilirliğine ilişkin görüşlerien_US
dc.title.alternativeOpinions of music teachers working in private primary schools about the applicability of orff-schulwerk approach in musicen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 0000-0002-3175-6017en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record