Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKurnaz, Ahmet
dc.contributor.authorUsta, Aynur
dc.date.accessioned2019-08-08T07:59:27Z
dc.date.available2019-08-08T07:59:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherDiğer
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/680
dc.descriptionYüksek Lisans Tezi. YÖK Tez Merkezi No: 430688en_US
dc.description.abstractYeteneklerin teknoloji ile değerlendiriliyor olması bireylerin yaşamlarında teknolojiyi ve interneti vazgeçilmez kılmaktadır. Bilişim teknolojilerinin üstün zekâlıların-yeteneklilerin yaşamında önemli yer tutmasından dolayı olumlu olarak faydalanmalarının yanında, olumsuz etkinleri de görülmektedir. Karşılaşılan olumsuzlukların başında günümüzde sıklıkla kullanılan internet bağımlılık terimi gelmektedir. Zekâ; ilgi ve tutku ile birleşince internet bağımlılığını kaçınılmaz kılmaktadır (http://www.ustunzekalilar.org/index.php). Araştırma üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin internet bağımlılık düzeyleri ve farklı değişkenler açısından fark olup olmadığını incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklem grubu 421 öğrenciden oluşmuştur. Veri toplama aracı olarak Günüç (2009) tarafından geliştirilen "İnternet Bağımlılık Ölçeği (İBÖ)" ve örneklem grubundaki öğrencilerin demografik özelliklerini saptamak için araştırmacı tarafından hazırlanan "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Birçok üstün zekâlı ve yetenekli çocuğun gelecekte teknoloji ve teknolojiye bağlı diğer disiplinlerde lider pozisyonunda olacağı düşünüldüğünde, eğitimcilerin bu çocuklara teknolojinin kullanımı konusunda katkı sağlaması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu konuda geliştirilecek eğitim programları çocukların gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. Eğitimcilerin öğrencilere interneti kontrollü kullanması için rehberlik yapmaları, öğrencinin internet kullanım amacı, kullanım sıklığı ve süresine yönelik düzenlemeler yapılması ve ailelerin sürece dâhil edilmesi son derece önemlidir.en_US
dc.description.abstractEvaluating the abilities in the basis of technology makes the internet and technology indispensable in people's life. Since the information technology takes an important place in the lives of children of very superior intelligence, it has both negative impacts as well as positive impacts. The foremost among encountered problems is the internet addiction which becomes frequently used notion nowadays. Once the intelligent gets together with the interest and passion, the internet addiction becomes inevitable. In this study, it is aimed to view internet addiction of gifted children and gidteds and the relationship between different variables. The sample of the study consisted of 421 students. The research data was collected using "Internet Addiction Scale" which was developed by Günüç (2009) and "Personal İnformation Form" which was developed by the researcher in order to determine the demographic characteristics of the sample group. While making data analysis on the total scores of the scales, it was seen that distribution. In view of the fact that many gifted and talented children will be in the leading position of technology or technology based fields, it is compulsory that the teachers are required to contribute to children using the technology. Therefore; it is highly important that the curriculum should be developed so as to meet the children's necessities under the control of the teachers and it should be set in accordance with the purpose, frequency and the duration of internet usage including the parents in the process.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnternet bağımlılığıen_US
dc.subjectüstün zekâlı ve yetenekli bireyleren_US
dc.subjectkişisel bilgi formuen_US
dc.subjectInternet addictionen_US
dc.subjectGifted-Talented Studentsen_US
dc.subjectpersonal information formen_US
dc.titleÜstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerde internet bağımlılığının farklı değişkenlere göre incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of internet addiction in gifted students according to the different variablesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.orcid34922en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record